Samtal

Alla kommer vi i perioder av våra liv då vi behöver någon att prata med. Anledningen till att söka samtal kan vara många. Det kan vara frågor som rör vårt arbete eller uppdrag, men också personliga eller existentiella frågor som vi behöver stöd och hjälp att bearbeta i samband med livskris, separation eller dödsfall.

Skara stift erbjuder anställda, anhöriga, förtroendevalda och ideella medarbetare möjlighetens att gå i samtal. På Själavårdsinstitutet finns präster och psykoterapeuter som arbetar med själavårdande samtal, krisbearbetning, psykoterapi och parsamtal.

Samtalsmottagningen tar även emot dig som inte tillhör grupperna ovan för kortare eller längre samtalskontakt.

Mer information finner du nedan under våra olika samtalsalternativ.

Anmälan för samtal och handledning 0322-51282.

 

 

 

Själavårdande samtal

Psykoterapi

Parsamtal

Andlig vägledning