Samtal

Skälen att söka samtal är många

Det kan vara personliga och existentiella frågor som vi behöver arbeta med. Det kan handla om livskris som separation och förlust.

På Själavårdsinstitutet finns präster och psykoterapeuter som arbetar med själavårdande samtal, krisbearbetning, psykoterapi och parterapi.

Skara stift erbjuder anställda och deras anhöriga, förtroendevalda och ideella medarbetare möjligheten att gå i samtal.

Samtalsmottagningen tar även emot dig som inte tillhör grupperna ovan för kortare eller längre samtalskontakt.

Mer information finner du nedan under våra olika samtalsalternativ.

Bokning av samtal: 0322-512 82

Själavårdande samtal

Psykoterapi

Parterapi

Andlig vägledning