Seminariedagar

Välkommen till seminariedagar kring aktuella teman i själavård. Genom samarbete med Betaniastiftelsen erbjuds seminariedagar som riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg, räddningstjänst, polis, skola, arbetsförmedling, flyktingsamordnare och olika kyrkor och trossamfund.

På väg vidare

För dig som ska, eller relativt nyligen har gått i pension. Det är en stor livsomställning som väcker många frågor, och det är givande att få dela med andra som står i samma fas i livet.

Ett skyddat rum ...

… en dag om tystnadsplikt. Sidan är under uppbyggnad.