Arbetshandledning

Till dig som anställd:

Handledning är ett viktigt redskap för att utveckla kvaliteten i det egna arbetet och stärka den egna professionella och personliga utvecklingen. Det är också ett sätt att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och bidrar till att förebygga skadlig stress.
Handledning vänder sig till alla yrkesgrupper. Du får möjlighet att reflektera kring ditt arbete med utgångspunkt i konkreta situationer i din vardag, som du vill samtala om.
Vid första handledningstillfället görs ett avtal kring vad fokus skall vara i handledningen och hur ofta träffarna skall äga rum. Handledning kan ske antingen i grupp eller enskilt.

 

Till dig som chef och arbetsgivare:

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO skriver på sin hemsida att “arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka psykiskt påfrestande uppgifter som leder till ohälsa hos arbetstagaren” och nämner tillgång till handledning som en sådan åtgärd.

Arbetshandledning Skara stift

Arbetshandledning Göteborgs stift

Arbetshandledning Karlstads stift