Meditationsledarutbildning

Meditationsledarutbildningen 2025 

Att sitta sig till stillhet, utbildning i tyst meditation med inspiration från zentraditionen 

Meditationsledarutbildningen, Att sitta sig till stillhet, utbildning i tyst meditation med inspiration från zentraditionen, riktar sig till vana sittare som redan leder grupper i tyst meditation/kristen djupmeditation eller finns i ett sammanhang där församlingen står i begrepp att bereda plats för detta. 

Meditationsledarutbildningen 2025 genomförs under vårterminen vid tre kurstillfällen, 31 januari – 2 februari, 13 mars – 16 mars samt 16 maj – 18 maj.  Varje gång inleds med kvällsmat kl 18 och avslutas på söndagen med lunch kl 12.30. Tillfället i mars startar på torsdagskvällen. 

Under utbildningen varvas praktiska övningar i den tysta meditationen, vilket inkluderar uppmärksamhet på kroppen som fundament för övningen, med handledning och undervisning i att presentera, introducera och upprätthålla praktiken i olika sammanhang. Vid teoretiska seminarier beskrivs den tysta meditationens kontext ur religionshistoriska och samtida perspektiv.  

Genom att särskilt lyfta fram den kristna kontemplativa traditionen men även åskådliggöra såväl centrala tankar från zentraditionen som sociologisk analys av tidsanda och samhälleliga strukturer belyses under utbildningen den tysta meditationens plats historiskt, sociologiskt, existentiellt och andligt. 

Utbildningsledare: Pelle Bengtsson, präst och meditationslärare 
Eva Månsson Carleheden, stiftsadjunkt vid Själavårdsinstitutet Lilleskog 

Kurstillfällen: 31 januari-2 februari, 13 mars-16 mars, 16 maj-18 maj 

Pris: Arbetsgivare 6 450:-/kurstillfälle, privatbetalande 6 150:-/kurstillfälle. 

För mer information och intresseanmälan: Eva Månsson Carleheden 0322 512 86, eva.m.carleheden@svenskakyrkan.se