Meditationsledarutbildning

Meditationsledarutbildning 2021 

Att sitta sig till stillhet, Utbildning i tyst meditation med inspiration från zentraditionen

Meditationsledarutbildningen Att sitta sig till stillhet, Utbildning i tyst meditation med inspiration från zentraditionen riktar sig till vana meditatörer som redan leder grupper i tyst meditation/kristen djupmeditation eller finns i ett sammanhang där församlingen står i begrepp att bereda plats för detta.

Under utbildningen varvas praktiska övningar i den tysta meditationen och kroppskännedom med handledning och undervisning i att presentera, introducera och upprätthålla övningen i olika sammanhang. Vid teoretiska seminarier beskrivs den tysta meditationens kontext ur religionshistoriska och samtida perspektiv.
Genom att särskilt lyfta fram den kristna kontemplativa traditionen men även åskådliggöra såväl centrala tankar från zentraditionen som sociologisk analys av tidsanda och samhälleliga strukturer belyses under utbildningen den tysta meditationens plats historiskt, sociologiskt, existentiellt och andligt.

Utbildningsledare: Pelle Bengtsson, präst och meditationslärare
Eva Månsson Carleheden, stiftsadjunkt vid Själavårdsinstitutet, Lilleskog
Vid varje kurstillfälle medverkar även en kroppsterapeut, namn meddelas senare.

Kurstillfällen: 12-14 mars, 20-23 maj (startar torsdag kväll) samt 3-5 september 2021.

Pris: 12 300 kronor

För mer information: Eva Månsson Carleheden 0322 512 86, eva.m.carleheden@svenskakyrkan.se