Meditationsledarutbildning

Fördjupning för meditationsledare, tyst meditation inspirerad av zentraditionen

Religionsdialog, kristen mystik, sociologiska teorier, Karin Boye, var och ens vardag, globala omständigheter, oro, människans ursprung. Kyrkan. Dag Hammarskjöld. Liv som pågår, och däri kudden, mattan, övningen: Ett Centrum av stillhet omgivet av tystnad.

Internat med start torsdag kl. 18 och avslutning med lunch söndag kl. 12.30 – en möjlighet till fördjupning av praktik och teori i uppdraget som meditationsledare under ledning av Pelle Bengtsson, präst och meditationslärare.

Tyngdpunkt ligger vid den egna övningen i gemensamma sittningar.

Under helgen kommer det att finnas möjlighet till enskilt samtal med Pelle Bengtsson om den egna övningen

Kursledare: Pelle Bengtsson, präst och meditationslärare

Eva Månsson Carleheden, präst och psykoterapeut vid Själavårdsinstitutet

Kurstillfälle: 21-24 mars 2024

Pris: Kost och logi: 4 140 kr. Kursavgift: 3 660

För mer info kursansvarig: Eva Månsson Carleheden 0322 512 86,  eva.m.carleheden(a)svenskakyrkan.se

 

Meditationsledarutbildning – Välkommen med din intresseanmälan till kommande utbildning.

Att sitta sig till stillhet, utbildning i tyst meditation med inspiration från zentraditionen

Meditationsledarutbildningen, Att sitta sig till stillhet, utbildning i tyst meditation med inspiration från zentraditionen, riktar sig till vana meditatörer som redan leder grupper i tyst meditation/kristen djupmeditation eller finns i ett sammanhang där församlingen står i begrepp att bereda plats för detta.

Under utbildningen varvas praktiska övningar i den tysta meditationen, vilket inkluderar uppmärksamhet på kroppen som fundament för övningen, med handledning och undervisning i att presentera, introducera och upprätthålla praktiken i olika sammanhang. Vid teoretiska seminarier beskrivs den tysta meditationens kontext ur religionshistoriska och samtida perspektiv.
Genom att särskilt lyfta fram den kristna kontemplativa traditionen men även åskådliggöra såväl centrala tankar från zentraditionen som sociologisk analys av tidsanda och samhälleliga strukturer belyses under utbildningen den tysta meditationens plats historiskt, sociologiskt, existentiellt och andligt.

Utbildningsledare: Pelle Bengtsson, präst och meditationslärare
Eva Månsson Carleheden, stiftsadjunkt vid Själavårdsinstitutet, Lilleskog

Kurstillfällen:

Pris: ca 13 500. Med reservation för prisökningar.

För mer information och intresseanmälan: Eva Månsson Carleheden 0322 512 86, eva.m.carleheden (a) svenskakyrkan.se