Heliga danser

Varva tystnad och stillhet med meditativ dans.

Heliga danser 

Under denna retreat får du möjlighet att varva tystnad och stillhet med den meditativa dansform som inom Svenska kyrkans tradition brukar kallas Heliga danser. Heliga danser är en form av cirkeldans, och har sitt ursprung i den folkliga och religiösa dansen i olika traditioner, kulturer och delar av världen. I alla tider har människor dansat tillsammans i cirkel för att fira livets högtider och för att ära Gud.

De danser vi kommer lära oss under helgen består av enkla steg som upprepas genom dansen, och varje dans har sin mening och sitt symboliska innehåll. Ingen tidigare danserfarenhet krävs.

Heliga danser kan ge kraft, glädje, ro och samhörighet. Tillsammans skapar vi ett lugnt utrymme för rörelse och stillhet. Heliga danser kan ses som en form av ”kroppsburen andakt”, det vill säga att vi med kroppen och rörelsen som instrument får söka och förnimma Guds närvaro. Varje deltagare deltar på sina egna villkor, och kan närma sig dansens innehåll och mening utan yttre förväntningar eller krav.

Kerstin Sigfridsdotter är diplomerad cirkeldansledare. Hon har dansat cirkeldans sedan 90-talet, och har varit dansledare vid bland annat retreater, kurser och personaldagar. Till vardags arbetar hon som psykolog med små barn och deras familjer.

Retreatledare: Kerstin Sigfridsdotter, diplomerad cirkeldansledare och Eva Månsson Carleheden, stiftsadjunkt vid Själavårdsinstitutet, Lilleskog

Start: fredag 23 februari kl. 18:00

Avslut: söndag 25 februari kl. 13:30

Pris:

  • Kost och logi i enkelrum 3 350 kronor
  • Kursavgift: Privatbetalande 400 kr, Arbetsgivare 600 kr

För mer information: eva.m.carleheden(a)svenskakyrkan.se 0322 512 86