Samtal & Arbetshandledning

Samtal

Alla kommer vi i perioder av våra liv då vi behöver någon att tala med. 

Arbetshandledning

Arbetshandledning erbjuds anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Skara, Göteborg och Karlstads stift och kan ske i olika former.