Fortbildning i själavård

Fortbildning i enskild själavård 2022-2023 för präster och diakoner.

Välkommen till Fortbildning i enskild själavård 2022-2023 

Pga. covid-19 är nästa utbildningsstart framflyttad till våren 2022.

Utbildningen riktar sig till präster och diakoner som varit i tjänst i minst två år. Den egna processen är utgångspunkten i fortbildningen. Detta sker genom att det under hela utbildningstiden är ett samspel mellan det vardagliga själavårdande arbetet, föreläsning, gruppseminarier, egen själavård, arbetshandledning, litteraturstudier och reflektionsuppgifter. Deltagarna förutsätts kunna avsätta tid för alla dessa obligatoriska moment. Deltagarantalet är begränsat till 15 platser.

Kursavgift
Inkl. helinackordering och introduktionsdag: 6900 per seminarium, och 750 för introduktionsdagen. I totalsumman ingår kost, logi, arvode till föreläsare/handledare och övriga kurskostnader. Litteraturen ingår inte i kurskostnaden. Ett ja, till erbjudande om plats innebär att arbetsgivaren (eller ev. annan) förbinder sig att betala hela kostnaden för utbildningen. Kursintyg utfärdas när alla kursdelar är genomförda vid avslutad utbildning.

Anmälan
Anmälan med personligt brev där den sökande berättar om sig själv, sina erfarenheter av själavård och varför det finns en önskan att gå denna fortbildning. Ett CV där tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheter framgår ska bifogas.

Sändes senast 1 oktober 2021 till Själavårdsinstitutet Lilleskog, Norra Lilleskogsvägen 9, 44196 Alingsås.
Eller via e-post till
david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se

Kursansvariga
David Sjogerlöv, Själavårdsinstitutet
0322-512 87
david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se

Helena Högström, Själavårdsinstitutet
0322-512 83
helena.hogstrom(a)svenskakyrkan.se

Utbildningens upplägg:

Introduktionsdag kl. 9.30–16.00.

Fyra seminarier
Start: måndag kl. 9.30, avslut onsdag lunch kl. 12:30.

– Seminarie 1: Berättelsen om mig själv

– Seminarie 2: Berättelsen om mig själv och andra

– Seminarie 3: Berättelsen om mig själv och Gud

– Seminarie 4: Berättelsen om mig själv som själavårdare

Handledning i grupp
Tre heldagar

Egen själavård
10 samtal under utbildningstiden med egen själavårdare

Litteraturstudier
Litteraturlista sänds ut inför varje seminarietillfälle.