Själavård med unga

Välkommen till kursen Själavård med unga som vänder sig till dig som arbetar med barn och unga i Svenska kyrkan.

Du som arbetar med barn och unga i din tjänst i Svenska kyrkan är välkommen till själavårdsutbildningen Själavård med unga. Många unga finns i församlingarnas verksamheter och behovet av samtalsstöd från ansvarstagande vuxna är stort. Vi definierar själavårdssamtalet som ett samtal i kyrkans kontext som handlar om hela människan sedd i den kristna trons ljus. Vi intresserar oss för verkligheten sådan vi upplever den, inklusive gudsrelationen och vi utgår från att själavårdarens uppgift inte är att tolka konfidenten utan ta hens upplevelser på allvar och stödja hen till egna val.

Kursplan
Efter genomgången kurs ska du som deltagare ha fått med dig:

  • tillgång till ett dialogiskt samtalsverktyg som stärker dig i din yrkesroll i mötet med unga
  • fördjupad kunskap om ungdomars livssituation både generellt och i den församling du arbetar
  • ökad uppmärksamhet kring din tystnadsplikt och anmälningsplikt

Kursupplägg
Kursen består i huvudsak av samtalsövningar där du får utveckla din uppmärksamhet på vad som händer i samtalskontakten mellan dig och en ung människa. Vi undersöker vad som främjar respektive hindrar kontakten vid gränsen mellan ett jag och ett du. Övningarna sker i halvgrupp och med handledning från kursledning och gensvar från övriga i gruppen. En barn- och ungdomspsykolog kommer att samtala med oss om ”När ungdomar signalerar” – om psykisk ohälsa och stiftsjurist kommer och reder ut våra olika tystnads- och anmälningsplikter.

Omfattning och datum
Kursen är förlagd till Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog och består av en inledande introduktionsdag följt av  3×2 dagar höst 2023 och vår 2024.

Digital introduktionsdag: 27 november kl. 14:00-16:00

Internat: 14-15 december 2023, 29 februari – 1 mars och 16-17 maj 2024.

Första dagen vid varje tillfälle pågår utbildningen 09.00-21.00 och dag två 09.00-15.00.
Deltagandet förutsätter närvaro vid alla dagar och tider. Förutom dessa dagar behöver viss tid för litteraturstudium (två böcker) räknas in i utbildningen. Max antal deltagare är 16 personer.

Avgift

Kursavgiften är 2 620 kr/kurstillfälle. Kost- och logiavgiften på Lilleskog är 3 820 kr/kurstillfälle.

Avgifterna betalas enligt följande: Senast 1/12 2023 betalas kursavgift samt kost/logi för första kurstillfället. Totalt 6 440 kr.

Senast 1/2 2024 betalas kursavgiften samt kost och logi för de övriga två kurstillfällena. Totalt 12 880 kr.

Två kursböcker tillkommer.

Anmälan

Vi vill ha din anmälan senast den 1 november via
https://www.trippus.net/Själavårdmedunga2023/24

 

Kontakt och frågor

För frågor kring kursen ta gärna kontakt med stiftsadjunkt Lise Sögaard, lise.sogaard(a)svenskakyrkan.se eller stiftsadjunkt Lotta Haettner Sandberg, lotta.haettner.sandberg(a)svenskakyrkan.se