Reducerad avgift

Tack vare ekonomiskt bidrag från Johanniterorden och Skebostiftelsen finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för deltagande i rekreationsvecka eller veckoslutsretreat på Själavårdsinstitutet Lilleskog. Denna möjlighet är öppen för dig som: 

  • är 60 år eller äldre 
  • lever i en ekonomiskt utsatt situation 
  • lever med sjukdom 

Besked om fondmedel har beviljats ges 7 veckor före arrangemanget som man sökt för. Deltagare behöver ha fysisk och social förmåga att klara sig själv på gården. 

Gården är inte bemannad nattetid, och det finns ingen jourpersonal. 

 

 

Ansökan                                                                                  

För att göra en ansökan om möjlighet till ekonomiskt bidrag, kontakta bo-lennart.johansson(a)svenskakyrkan.se

Du kan även ladda ner och fylla i denna ansökan.