Sommarretreat

Sommarretreaten riktar sig till dig som vill vara i tystnad och stillhet under några dagar. Under retreaten stannar vi till vid meditationsstigens platser och ord. 

Jag vill vara någon

När Lilleskog omsluts av sommargrönska bjuds du in att under ett par dagar slå följe med orden ”Jag vill vara någon.”

Under retreaten får du stanna upp inför vart och ett av dessa ord:

Jag – Vem är jag för mig själv och andra? Hur kan jag finna och bli mig själv?

Vill – Vad vill jag? För mig själv och i relation till andra?

Vara – Hur och var finner jag plats att vara?

Någon – Vad innebär det att få betyda något? Att göra av tryck hos andra och att hitta en uppgift?

Dagarna ramas in av Lilleskogs bönerytm, god mat och vilsam miljö. Retreaten sker i tystnad.

Retreatledare: Annwor Haglund, diakon, andlig vägledare med mångårig erfarenhet av själavård och retreat inom kriminalvården.

Kaplan: Anna Apell, Lilleskog.

Dag: 26 – 29 juni 2023

Tid: Start  kl. 18:00. Avslut kl. 10:00

Pris: 4 600 kr

För mer information: David Sjogerlöv david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se

Vad får du under en retreat

  • Avskildhet och tystnad under några dagar
  • Ett eget rum med dusch och toalett.
  • Vällagad mat
  • Ro och vila
  • Tid till eftertanke och reflektion
  • Natur med promenadvägar och meditationsstig
  • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
  • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell

 

För deltagande i rekreationsveckor och veckoslutsretreater kan du ansöka om fond­medel. Vill du veta mer kontakta Bo-Lennart Johansson, bo-lennart(a)johansson(a)svenskakyrkan.se

TA MED DIG KLÄDER SOM PASSAR FÖR ATT VARA UTOMHUS OCH SKOR ATT VANDRA I