Sommarretreat

Sommarretreaten riktar sig till dig som vill vara i tystnad och stillhet under några försommardagar. Dagarnas meditationer tar sin utgångspunkt i retreatens tema och kan vara en hjälp under dagarna för enskild fördjupning.

Vad får du under en retreat

  • Avskildhet och tystnad under några dagar
  • Ett eget rum med dusch och toalett.
  • Vällagad mat
  • Ro och vila
  • Tid till eftertanke och reflektion
  • Natur med promenadvägar och meditationsstig
  • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
  • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell
  • Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande

Sommarljus

Välkommen till retreat i midsommartid. Vi möts i tystnad och låter oss omslutas och stan­na upp inför sommarens toner och färger. Ledare: Kristina Redin och Anna Apell

24-27 juni

Pris: 4 050 kronor

För deltagande i rekreationsveckor och veckoslutsretreater kan du ansöka om fond­medel. Vill du veta mer om detta kontakta: Bo-Lennart Johansson 0322-512 87,

bo-lennart.johansson@svenskakyrkan.se