Uppmärksamhetens under

Veckoslutsretreat torsdag 24/10 – söndag 27/10

Veckoslutsretreat – Uppmärksamhetens under

Torsdag 24/10 kl. 18:00 – söndag 27/10 kl. 10:00 

Tyst meditation i retreatens form där den gemensamma tystnaden bär vår övning. Under en förlängd helg övar vi tyst meditation tillsammans i Lilleskogs meditationsrum med avbrott för måltider, daglig betraktelse, meditativ gång utomhus, gemensamma rörelser och egen tid. 

Vi övar den tysta meditationen under stundtals långa pass, på kudde, bönepall eller stol. Därför är viss vana sen tidigare nödvändig.

 

Retreatledare: Pelle Bengtsson, präst och meditationslärare och Eva Månsson Carleheden, präst/stiftsadjunkt vid Själavårdsinstitutet Lilleskog 

Pris: 5 400 kr (privat) –  5 800 kr (arbetsgivare) 

 

För deltagande i rekreationsveckor och veckoslutsretreater kan du ansöka om fond­medel. Vill du veta mer kontakta Bo-Lennart Johansson,
bo-lennart.johansson@svenskakakyrkan.se. Mer info och länk till ansökan