Retreat

Veckoslutsretreater

Riktar sig till dig som under ett veckoslut vll vara i tystnad och stillhet.

Stilla dag

En dag för din egen fördjupning och för andhämtning  i Lilleskogs miljö med måltider och gemensam bön.

Sommarretreat

Sommarretreaten riktar sig till dig som vill vara i tystnad och stillhet under några försommardagar.

Retreater och stilla dygn för diakoner & präster

ABC-retreater

ABC-retreaterna riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare.

Medarbetarretreat

Retreater för medarbetare i Skara stift.

Retreat med enskild vägledning

Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar”, med enskild bön och meditation men ingen gemensam undervisning.