Retreat

Att åka på retreat ger en möjlighet att för ett veckoslut eller flera dagar vara i avskildhet och stillhet för fördjupning och vila. Retreat bygger på frihet, enkelhet och tystnad.

Veckoslutsretreater

Riktar sig till dig som under ett veckoslut vll vara i tystnad och stillhet.

Stilla dag

En dag för din egen fördjupning och för andhämtning  i Lilleskogs miljö med måltider och gemensam bön.

Sommarretreat

Sommarretreaten riktar sig till dig som vill vara i tystnad och stillhet under några försommardagar.

Övriga retreater

Läs mer om våra övriga retreater: ”Prova på retreat”, ”På väg – ord och toner för fortsatt vandring”, ”Församlingen som själavårdande miljö”

 

ABC-retreater

ABC-retreaterna riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare.

Vad du får under en retreat

Att åka på retreat ger en möjlighet att för ett veckoslut eller flera dagar vara i avskildhet och stillhet för fördjupning och vila. Retreat bygger på frihet, enkelhet och tystnad.

 

Retreat med personlig vägledning/E

Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar”, med enskild bön och meditation men ingen gemensam undervisning.