Retreat

Veckoslutsretreater

Riktar sig till dig som under ett veckoslut vll vara i tystnad och stillhet.

Stilla dag

En dag för din egen fördjupning och för andhämtning  i Lilleskogs miljö med måltider och gemensam bön.

Sommarretreat

Sommarretreaten riktar sig till dig som vill vara i tystnad och stillhet under några försommardagar.

Stilla dygn för medarbetare i Skara stift - Temakurser 2024

ABC-retreater

ABC-retreaterna riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare.

Nätverk för andliga vägledare

Nätverket är till för dig som är utbildad andlig vägledare inom den ignatianska spiritualiteten. Du kan vara ideell medarbetare eller anställd i församling.

Retreat med enskild vägledning

Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar”, med enskild bön och meditation men ingen gemensam undervisning.