Retreat med personlig vägledning

Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar”, med enskild bön och meditation men ingen gemensam undervisning. Som retreatdeltagare har du en vägledare som du dagligen träffar för samtal och vägledning. Du kan göra denna retreat som en fortsättning på ABC-retreat, men kan också välja at gå direkt på en retreat med enskild vägledning. Retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass.

Vad får du under en retreat

 • Avskildhet och tystnad under några dagar
 • Ett eget rum med dusch och toalett.
 • Vällagad mat
 • Ro och vila
 • Tid till eftertanke och reflektion
 • Natur med promenadvägar och meditationsstig
 • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
 • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell
 • Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande

  Retreat med personlig vägledning

  29 mars – 3 april

  20-25 september

  4-9 oktober 

  Boka i god tid då retreaterna ofta blir fullteckna­de. Anmälan senast 15 dagar före start.

  Retreat med personlig vägledning
  5 780 kronor.

  För mer information www.foreningenkompass.se