Retreat med enskild vägledning

Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar”, med enskild bön och meditation men ingen gemensam undervisning. Som retreatdeltagare har du en vägledare som du dagligen träffar för samtal och vägledning. Du kan göra denna retreat som en fortsättning på ABC-retreat, men kan också välja at gå direkt på en retreat med enskild vägledning. Retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass.

Retreat med enskild personlig vägledning sker i samarrangemang med Föreningen kompass.
Retreaterna vänder sig till alla som längtar efter att komma närmare Jesus Kristus och sig själva.
Utgångspunkten är Ignatius av Lyolas andliga övningar och den vägledare du samtalar med är utbildad inom den ignatianska vägledningstraditionen.
Varje dag träffar du en personlig vägledare i ett enskilt samtal. Utöver detta ramas dagarna in gemensam bön och mässa

Vad får du under en retreat

 • Avskildhet och tystnad under några dagar
 • Ett eget rum med dusch och toalett.
 • Vällagad mat
 • Ro och vila
 • Tid till eftertanke och reflektion
 • Natur med promenadvägar och meditationsstig
 • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
 • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell
 • Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande

  Retreater med enskild vägledning 

  2023

  • 10-15 september. Vägledare: Erland Svenungsson, Daniel Pauchard, Annwor Haglund. Pris: 6400 kr.
  • 25-29 oktober. Vägledare: Madeleine Dahl, Tomas Lindskog, Kerstin Alexandersson. Pris: 4960 kr.

   

   

   

  Boka i god tid då retreaterna ofta blir fullteckna­de. Anmälan senast 15 dagar före start.

  För mer information www.foreningenkompass.se