Veckoslutsretreat

Veckoslutsretreaten riktar sig till dig som under ett veckoslut vill vara i tystnad och stillhet. Dagarnas meditationer tar sin utgångspunkt i ett tema för helgen och kan vara en hjälp under dagarna för enskild fördjupning.

Vad får du under en retreat

  • Avskildhet och tystnad under några dagar
  • Ett eget rum med dusch och toalett.
  • Vällagad mat
  • Ro och vila
  • Tid till eftertanke och reflektion
  • Natur med promenadvägar och meditationsstig
  • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
  • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell

Veckoslutsretreat

Vid Guds hjärta är jag buren”

Retreatledare är Eva Månsson Carleheden och Bo-Lennart Johansson

4-6 september 2020

Start: 18:00, Avslut 13:30

Pris: 2 950 kronor

Information:  Eva Månsson Carleheden 0322-512 86, eva.m.carleheden(a)svenskakyrkan.se

För deltagande i rekreationsveckor och veckoslutsretreater kan du ansöka om fond­medel. Vill du veta mer kontakta David Sjogerlöv 0322-51287, david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se