Veckoslutsretreat

Veckoslutsretreaten riktar sig till dig som under ett veckoslut vill vara i tystnad och stillhet. Dagarnas meditationer tar sin utgångspunkt i ett tema för helgen och kan vara en hjälp under dagarna för enskild fördjupning.

Vad får du under en retreat

  • Avskildhet och tystnad under några dagar
  • Ett eget rum med dusch och toalett.
  • Vällagad mat
  • Ro och vila
  • Tid till eftertanke och reflektion
  • Natur med promenadvägar och meditationsstig
  • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
  • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell
  • Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande

Helg med haiku

Vi stavar haiku med få ord och flera steg när löven faller.”

I ord vid brasan och på vandring längs vår meditationsstig på Lilleskog. Haiku är en kort poetisk form, ett uttryck för närvaro. En helg för dig som är nyfiken, vill prova på eller redan skriver haiku. Vägleder gör Gisela Döhler, psykoterapeut, vandrare, konstnär och haikupoet. Medverkar gör också Eva Månsson Carleheden.

11-13 oktober

Pris: 2 950 kronor

Information:  Eva Månsson Carleheden, eva.m.carleheden@svenskakyrkan.se

0322-512 86