Här hittar du oss

Här hittar du telefonnummer, adress och kontaktuppgifter till oss som jobbar här på Själavårdsinstitutet Lilleskog. Välkommen att höra av dig!

Kom i kontakt med oss

Skara stifts Själavårdsinstitut, Lilleskog

Telefon

0322–512 82 samtal och handledning
0322-512 81 bokning och kök

 

Besöks- och postadress

Norra Lilleskogsvägen 9
441 96 Alingsås

 

Mailadress

Samtal och handledning:
helena.hogstrom
@svenskakyrkan.se
Bokning och kök:
Lilleskog.info@svenskakyrkan.se

 

MEDARBETARE VID SJÄLAVÅRDINSTITUTET, LILLESKOG

Helena Högström

Föreståndare, präst, leg.psykoterapeut, handledarutbildad

helena.hogstrom@svenskakyrkan.se
0322-512 83 

Anna Apell

Präst

anna.apell@svenskakyrkan.se,
0322-512 84

Eva Månsson Carleheden

Präst, leg.psykoterapeut

eva.månsson.carleheden
@svenskakyrkan.se

0322-512 86

David Sjogerlöv

Präst

david.sjogerlov@svenskakyrkan.se

0322-512 87

Maria Fällberg

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare, cert. EMDR-terapeut

maria.fallberg@svenskakyrkan.se
0322-512 85 

Victoria Bjelkholm

Husmor

lilleskog.info@svenskakyrkan.se
0322-512 81

Gunilla Åhlvik

Vaktmästare

vaktmastare@lilleskog.se
070 323 04 01 

Christel Blinzinger

Kök

Mia Mancini

Kök

Pernilla Gustafsson

Kök, tjänstledig

Anneli Kedner

Kök

Daniel Terneby

Kök

SÅ HITTAR DU TILL OSS

TÅG: Ta tåget till Alingsås och taxi cirka 5 km.

PENDELTÅG: Från Göteborg/Alingsås, avstigning Västra Bodarna, gå 2 km.

BUSS: 561/562 från Alingsås till Västra Bodarnavägen.

BIL: 5 km söder om Alingsås längs E20, ta av vid Bordarnamotet, avfart nr 94, skylt visar Lilleskog.

Själavårdsinstitutet Lilleskog