Retreat med enskild vägledning

Retreaterna vänder sig till dig som har en längtan efter att fördjupa din relation med Jesus Kristus. Dessa retreater utgår från den ignatianska spiritualiteten där du varje dag träffar en vägledare där fokus för samtalen är din relation med Kristus. Retreaterna sker i samvekran med den ekumeniska föreningen Kompass. 

Varje dag under retreaten träffar du en personlig vägledare i enskilt samtal. Fokus för samtalen kommer att vara din relation med Gud. Den vägledare du samtalar med är utbildad inom den ignatianska vägledningstraditionen. Under dina dagar avsätter du tid för att be, reflektera och meditera över bibeltexter som du får av din vägledare. 

Vid dessa retreater sker ingen gemensam vägledning och vi använder heller inte tidegärdsböner. Detta för att ge största möjliga uppmärksamhet till vad vi har med oss in i retreaten och vad vi själva får erfara i bönen och bibelordet under dagarna. 

Varje dag firas mässa och varje kväll samlas vi i kapellet för en ignatiansk böneform som kallas för ”Examen” eller ”Återblick på dagen”. För den som vill finns möjlighet att ta del av Lilleskogs dagliga middagsbön. 

För att tillgodogöra dig dessa retreater rekommenderar vi att du har en tidigare erfarenhet av att delta i en tyst retreat. Det är bra om du känner dig förtrogen med grunderna i den ignatianska spiritualiteten. För dig som är nyfiken på, men obekant med den ignatianska spiritualiteten så rekommenderar vi Lilleskogs introduktionsretreat till ignatiansk spiritualitet som ges en gång per år. Där får du öva dig i grunderna i den ignatianska spiritualiteten.   

Du finner mer information om den ignatianska spiritualiteten och retreater med enskild vägledning här: www.foreningenkompass.se Vi rekommenderar också boken ”Att söka och finna Gud i allt” av jesuiten James Martin. 

Vid frågor om retreaterna på Lilleskog, kontakta david.sjogerlov@svenskakyrkan.se, 0322-512 87   

Retreaterna börjar kl. 18:00 första kvällen och avslutas kl. 10:00 sista dagen. 

Anmälan senast 15 dagar före retreatens start.

Vad får du under en retreat

 • Avskildhet och tystnad under några dagar
 • Ett eget rum med dusch och toalett.
 • Vällagad mat
 • Ro och vila
 • Tid till eftertanke och reflektion
 • Natur med promenadvägar och meditationsstig
 • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
 • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell

  Retreater med enskild vägledning 

  2024

  • 21-26 april. Vägledare: Madeleine Dahl, VT Carlheim, Tomas Lindskog. Pris: 7 400 (arb.givare) 6 900 (privatperson)
  • 8-13 september. Vägledare: Josefine Callenberg, Tina Redin, Metha Lindberg Rosenlundh. Pris: 7 400 (arb.givare) 6 900 (privatperson)
  • 3-6 oktober. Ignatiansk introduktionsretreat. Vägledare: Madeleine Dahl, David Sjogerlöv. Pris: 4 400 (arb.givare) 4 140 (privatperson)
  • 6-10 november. Vägledare: Stefan Risenfors, Sylvia Rejgård, Inga Märta Isaksson. Pris: 6 400 (arb.givare) 5 900 (privatperson)