Detta händer på Lilleskog

Vår bokningssystem är under uppbyggnad, för att anmäla dig, ring 0322-51281 eller mejla lilleskog.info@svenskakyrkan.se

Datum   Tema
11-13 oktober Helg med Haiku ”Vi stavar haiku med få ord och flera steg när löven faller”
17 oktober  ”Orkidébarn – maskrosbarnets raka motsats”. Om högkänslighet och sårbarhet. Författarkväll med Erland Svenungsson. Soppbuffé. kl. 18:00.
20-25 oktober  A-retreat
28 oktober – 1 november  Rekreationsvecka
5 november ”Glädje eller kamp”. Seminariedagdag om att samtala med unga om psykisk ohälsa i samarbete med Betaniastiftelsen och Equmenia.
10-15 november  B-retreat
18 november ”Att gå i pension”. Seminariedag.
19 november Stilla dag
20 november Stilla dag
21 november Fortbildning i själavård. Introduktionsdag.
1-6 december C-retreat

2 0 20

12-17 januari A-retreat
27-29 januari Fortbildning i själavård för präster och diakoner Seminarie 1
2-7 februari B-retreat
17-21 februari Rekreationsvecka
23-28 februari C-retreat
5-8 mars Fördjupningsdagar meditation
10-13 mars Retreat för präster och diakoner
20-22 mars Veckoslutsretreat
23-27 mars Rekreationsvecka
29 mars -3 april Retreat med personlig vägledning/E
14-17 april Retreat för präster och diakoner
28 april Stilla dag
29 april Stilla dag
4-6 maj Fortbildning i själavård för präster och diakoner Seminarie 2
22-25 juni Sommarretreat
25-28 juni Skrivardagar
14-16 augusti Drömseminarium
7-11 september Rekreationsvecka
20-25 september Retreat med personlig vägledning/E
4-9 oktober Retreat med personlig vägledning/E
18-23 oktober A-retreat
26-30 oktober Rekreationsvecka
8-13 november B-retreat
29 november-4 december C-retreat