Att leva med motsägelser

Veckoslutsretreat 28-30 oktober 

Veckoslutsretreat 28-30 oktober 

Att leva med motsägelser och inte riktigt få ihop livet

Vi samlas kring att leva med  motsägelser, utifrån sinnesrobönen: ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Retreatledare är Bo-Lennart Johansson och Erland Svenungsson.

Start: Fredag 28 oktober kl. 18:00

Avslut: Söndag 30 oktober kl. 13:30

Pris: 3 260 kr

Info: Bo-Lennart Johansson, bo-lennart.johansson(a)svenskakyrkan.se

För deltagande i rekreationsveckor och veckoslutsretreater kan du ansöka om fond­medel. Vill du veta mer kontakta Bo-Lennart Johansson, bo-lennart.johansson(a)svenskakakyrkan.se. Mer info och länk till ansökan