Nätverk för andliga vägledare

Nätverket är till för dig som är utbildad andlig vägledare inom den ignatianska spiritualiteten. Du kan vara ideell medarbetare eller anställd i församling.

Detta innebär att du gått en utbildning till andlig vägledare som motsvarar Kompass kurs ”Andlig vägledning 1” eller motsvarande. Nätverket är knutet till Skara stift men innefattar geografiskt Skara och Göteborgs stift. Gruppen är ekumenisk och välkomnar vägledare från alla samfund.

Gruppens syfte är att vara en kanal för att sprida information, stötta varandra och utbyta idéer kring att verka som andlig vägledare. Nätverket träffas en gång per år på Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog. Vi samlas för att få träffas, nätverka, samt få påfyllnad kring något ämne inom den ignatianska spiritualiteten.

Läs mer

Om du har några frågor eller vill anmäla dig:

David Sjogerlöv, stiftsadjunkt, själavårdsinstitutet Lilleskog

Tel: 0322-512 87

E-post: david.sjogerlov@svenskakyrkan.se