På väg vidare

En seminariedag om att gå i pension.

För dig som ska, eller relativt nyligen har gått i pension. Det är en stor livsomställning som väcker många frågor, och det är givande att få dela med andra som står i samma fas i livet.

Ledare är Håkan Andersson, psykiater samt Bo-Lennart Johansson, präst.

Under Håkan Anderssons ledning kommer vi att samtala kring

  • Föreställningar
  • Farhågor
  • Förhoppningar

Datum: 8 november 2021.

Start kl 9.00, avslut med kvällmat kl 17.00.

Pris: 950:-

Möjlighet finns att förlänga vistelsen genom att delta i Stilla dagar 9 – 10 november. Mer information om dessa dagar: Stilla dagar 

Anmälan: Görs till Själavårdsinstitutet via epost lilleskog.info@svenskakyrkan.se

eller ring 0322 – 512 81

Information: Bo-Lennart Johansson
bo-lennart.johansson@svenskakyrkan.se