Kapellet

Lilleskogs kapell ligger i det som från början var gårdens hönshus. På vinden finns en öppen sal för stillhet och meditation.