Veckans meditationer

Meditationsrummet Vinden på kapellets ovanvåningen finns för den som i enskildhet önskar sitta i tyst bön och meditation, på kudde, bönpall eller stol.

Om du önskar delta i en ledd morgonmeditation eller önskar mer information kring den tysta meditationen på Lilleskog, kontakta Eva Månsson Carleheden, eva.m.carleheden(a)svenskakyrkan.se, 0322 512 86.