Att söka och finna Gud i allt

En introduktion till ignatiansk spiritualitet.

Att söka och finna Gud i allt

En introduktion till ignatiansk spiritualitet

Till denna retreat välkomnar vi dig som är nyfiken på den ignatianska spiritualiteten. Inga förkunskaper krävs. Ett sätt att sammanfatta den ignatianska spiritualiteten är orden ”Att söka och finna Gud i allt”. Under dagarna får du med dig en introduktion till vad ignatiansk spiritualitet kan innebära. Du får också pröva på några av de former för bön som kännetecknar ignatiansk spiritualitet. Dagarna ramas in av Lilleskogs middagsbön, god mat och vilsam miljö. Retreaten sker i tystnad.

Datum: v. 10 2023, 9/3 kl. 18.00 – 12/3 kl 10.00

Retreatledare: Madeleine Dahl och David Sjogerlöv

Kostnad: 4.600 kr

Kontakt: David Sjogerlöv
david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se

0322-512 87