Att söka och finna Gud i allt

En introduktion till ignatiansk spiritualitet.

Att söka och finna Gud i allt – En introduktion till ignatiansk spiritualitet

Torsdag 3/10 kl. 18:00 – söndag 6/10 kl. 10:00

 

Till denna retreat välkomnar vi dig som är nyfiken på den ignatianska spiritualiteten. Inga förkunskaper krävs. Ett sätt att sammanfatta den ignatianska spiritualiteten är orden ”Att söka och finna Gud i allt”. Under dagarna får du med dig en introduktion till vad ignatiansk spiritualitet kan innebära. Du får också pröva på några av de former för bön som kännetecknar ignatiansk spiritualitet.  Retreaten sker i tystnad.

Retreaten sker i samarbete med Vårgårda pastorat, prästgården Algutstorp. 

Retreatledare: Åsa Helgesson, andlig vägledare och David Sjogerlöv, stiftsadjunkt för retreatarbete i Skara stift, Själavårdsinstitutet Lilleskog.

Pris: 5400 kr (privat) –  5 800 kr (arbetsgivare)

För information och frågor om retreaten: David Sjogerlöv
david.sjogerlov@svenskakyrkan.se
0322-512 87