ABC-retreat

ABC-retreaterna riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsmedarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC-retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan.

Vad får du under en retreat

 • Avskildhet och tystnad under några dagar
 • Ett eget rum med dusch och toalett.
 • Vällagad mat
 • Ro och vila
 • Tid till eftertanke och reflektion
 • Natur med promenadvägar och meditationsstig
 • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
 • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell
 • Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande

  Årets ABC-retreater

  A-retreat:

  13-18 januari

  Fler A-retreater: 20-25 oktober

  B-retreat:

  3-8 februari

  Fler B-retreater: 10-15 november

  C-retreat:

  24 februari-1 mars

  Fler C-retreater: 1-6 december

  Boka i god tid då retreaterna ofta blir fullteckna­de. Anmälan senast 15 dagar före start.

  A, B, C-retreaterna kostar 5 580 kronor.

  För frågor om retreaterna, kontakta Magnus Malm på 0322-66 10 07.