ABC-retreat

ABC-retreaterna riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsmedarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC-retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan.

Dessa retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i församling som anställd eller volontär. Retreaterna leds av Magnus Malm, författare och retreatledare tillsammans med en kaplan. Varje dag ger Magnus undervisning och vägledning i grupp. Retreaten sker i tystnad. Vid ABC-retreaterna används Tidegärden som den böneform som ramar in dagarna. Mässa firas varje dag. Retreaterna bygger på varandra där man först deltar i A-retreaten och därefter har möjlighet att gå vidare och delta i B och därefter C-retreaten.

Vad får du under en retreat

 • Avskildhet och tystnad under några dagar
 • Ett eget rum med dusch och toalett.
 • Vällagad mat
 • Ro och vila
 • Tid till eftertanke och reflektion
 • Natur med promenadvägar och meditationsstig
 • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell

  Kommande ABC-retreater

  A-retreat:

  13 – 18 oktober 2024

  12-17 januari 2025

  12-17 oktober 2025

  B-retreat:

  10 – 15 november 2024

  9-14 februari 2025

  2-7 november 2025

  C-retreat:

  1 – 6 december 2024

  16-21 mars 2025

  23-28 november 2025

  Boka i god tid då retreaterna ofta blir fullteckna­de. Anmälan senast 15 dagar före start.

  A, B, C-retreaterna kostar 6 195 kronor.

  From 1/1 2024 6 900 (privatbetalande) 7400 (arbetsgivare)

  Prisjusteringar kan förekomma.

  För frågor om retreaterna, kontakta Magnus Malm på 0322-66 10 07.

  Boka din retreat här