Andlig vägledning i ignatiansk anda

Nätverk för andlig vägledning i Skara stift
Skara stift har genom Själavårdsinstitutet, Lilleskog påbörjat en process att undersöka vilket behov det finns av ett nätverk för den som i någon form ger, eller är intresserad av, andlig vägledning med utgångspunkt i Ignatuius av Loyolas andliga övningar. Syftet med nätverket är att vara ett stöd för församlingar i Skara stift som ger eller är intresserade av andlig vägledning i den ignatianska traditionen. Om du har frågor eller tankar kring hur ett sådant nätverk kan se ut, kontakta David Sjogerlöv, 0322 51287, david.sjogerlöv@svenskakyrkan.se  

Andlig vägledning i ignatiansk tradition
För dig som söker en andlig vägledare rekommenderas den ekumeniska föreningen Kompass hemsida. Där kan du läsa mer om vad andlig vägledning innebär och hur du går till väga för att få kontakt med en vägledare. Där hittar du också information om de retreater med personlig vägledning som föreningen Kompass arrangerar, bland annat på Lilleskog.
www.foreningenkompass.se