Själavårdande samtal

Själavårdande samtal
Själavården sätter in människan i ett större sammanhang, där vi får ta upp våra livsfrågor och se på oss själva och våra relationer, i ljuset av att det finns en kärleksfull Gud.
Ibland handlar det själavårdande samtalet om bearbetning av förluster och sorg, ibland om skam och skuld. Det kan vara stöd i existentiella kriser under livets olika skeden. Vi behöver få sätta ord på vårt sökande efter försoning, mening och livsväg. Ibland innebär själavård andlig vägledning. Bikt kan vara en del av det själavårdande samtalet.

Prästens enligt lag ovillkorliga tystnadsplikt gäller för vad som yttras i bikt eller enskild själavård.

Bokning av själavårdande samtal; 0322 51282