Parterapi

Parterapi
Vi lever i relation med varandra under hela våra liv.
Som par kan vi också i olika skeden uppleva svårigheter i relationen med den andre. Ibland är det till hjälp att arbeta med detta tillsammans med en terapeut.
Det kan handla om en kris till följd av förlust eller annan stor förändring. Det kan vara mönster eller konflikter som är svåra att urskilja eller ta sig an på egen hand. Då kan vi tillsammans söka förstå och undersöka de bakomliggande orsakerna för att finna nya möjligheter i det inbördes samspelet.

Ibland kan parsamtal handla om en längtan efter friskvård för relationen.

Även när relationen går mot ett avslut eller efter en separation kan vi ha behov av att bearbeta och få en ökad förståelse för vad som händer. Det finns även möjlighet att komma för familjesamtal.

Bokning av parterapi: 0322 51282