Psykoterapi

Psykoterapi
Vi är alla olika. Gemensamt för oss är att vi är människor och därför sårbara. Det psykoterapeutiska samtalet bottnar i de grundläggande frågorna kring att vara människa och sökandet efter vår identitet och plats i världen. Vår längtan att höra till och förhålla sig till ensamhet, att möta sorg och förluster kan höra till dessa frågor.

”Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Det psykoterapeutiska samtalet vid Själavårdsinstitutet utgår från den dynamiska syn på människan som strofen ur Tomas Tranströmers dikt Romanska bågar ger uttryck för.

När de vanliga redskapen inte fungerar och ångest, ilska, skuld, skam eller sorg blir för tungt och på olika sätt blivit till hinder i livet och i relationer, kan en väg vara att tillsammans med en psykoterapeut utforska vad som ligger bakom och finna nya vägar och förhållningssätt.

Samtalen äger rum på Lilleskog. 

Vi kan även möta dig för ett digitalt samtal. 

Psykoterapin vid Själavårdsinstitutet vilar på en psykodynamisk grund. Särskild kompetens finns i EMDR, affektfokuserad terapi, ego state -terapi samt korttidsterapi med inslag av ISTDP.

Bokning av psykoterapi: 0322 51282

Utbildningsterapi hösten 2022

Med start hösten 2022 finns möjlighet att gå i psykoterapi med KBT-inriktning till  reducerat pris, 450 kronor/samtal. Terapin sker inom ramen för en av våra terapeuters legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi. Här nedan kan du läsa lite mer om vad en terapi under utbildning innebär.

KBT som metod är lämplig för dig som vill få hjälp med depression, ångest, tankar och oro som påverkar ditt mående negativt. Genom att identifiera och arbeta med inarbetade tankemönster och beteenden kan det som en gång lärts in läras om. Att terapin sker inom ramen för en utbildning innebär visa förutsättningar som du behöver kunna tacka ja till:

· att du kan avsätta tid att träffas varje vecka under hela terapins längd, förutom uppehåll vid jul, övriga helgdagar och skollov.

· att du har en önskan om att gå i en något längre terapi än de 10-12 samtal som ofta är standard inom KBT. Som längst kan terapin fortsätta fram till maj 2023.

· att samtalen spelas in med videokamera. Syftet är att terapeuten med hjälp av filmerna ska kunna ge dig allra bästa möjliga terapi. Filmerna visas i handledningsgrupp med handledare. Sekretesskontroll görs innan någonting yppas av patientens problematik genom att säkerställa att ingen i gruppen känner dig som går i terapi.

· Du som vill gå i terapi är redo att börja behandlingen i september 2022.

Din intresseanmälan skickar du per mejl till david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se Det går också bra att höra av dig om du har några frågor eller funderingar.