Psykoterapi

Psykoterapi
Vi är alla olika. Gemensamt för oss är att vi är människor och därför sårbara. Det psykoterapeutiska samtalet bottnar i de grundläggande frågorna kring att vara människa och sökandet efter vår identitet och plats i världen. Vår längtan att höra till och förhålla sig till ensamhet, att möta sorg och förluster kan höra till dessa frågor.

”Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Det psykoterapeutiska samtalet vid Själavårdsinstitutet utgår från den dynamiska syn på människan som strofen ur Tomas Tranströmers dikt Romanska bågar ger uttryck för.

När de vanliga redskapen inte fungerar och ångest, ilska, skuld, skam eller sorg blir för tungt och på olika sätt blivit till hinder i livet och i relationer, kan en väg vara att tillsammans med en psykoterapeut utforska vad som ligger bakom och finna nya vägar och förhållningssätt.

Psykoterapin vid Själavårdsinstitutet vilar på en psykodynamisk grund. Särskild kompetens finns i EMDR, affektfokuserad terapi, ego state -terapi samt korttidsterapi med inslag av ISTDP.

Bokning av psykoterapi: 0322 51282

Utbildningsterapi

Själavårdsinstitutet erbjuder möjligheten att gå i psykoterapi till en reducerad kostnad hos studerande vid legitimationsgrundande utbildning. Den studerande bedriver under sin studietid psykoterapi under handledning.  Psykoterapin följder de lagar och regler som gäller för hälso och sjukvården och journal förs. Alla samtal omges av tystnadsplikten.

För anmälan till dessa samtal ring 0322 51282. Lämna ett meddelande så tar vi kontakt med dig. För mer information om utbildningsterapier kontakta Helena Högström, 0322 512 83, helena.hogstrom (a) svenskakyrkan.se