Psykoterapi

På Lilleskog erbjuds du både psykoterapi och utbildningsterapi med start hösten 2024.

Psykoterapi

Vi är alla olika. Gemensamt för oss är att vi är människor och därför sårbara. Det psykoterapeutiska samtalet bottnar i de grundläggande frågorna kring att vara människa och sökandet efter vår identitet och plats i världen. Vår längtan att höra till och förhålla sig till ensamhet, att möta sorg och förluster kan höra till dessa frågor.

Det psykoterapeutiska samtalet vid Själavårdsinstitutet utgår från den dynamiska syn på människan som strofen ur Tomas Tranströmers dikt Romanska bågar ger uttryck för.

När de vanliga redskapen inte fungerar och ångest, ilska, skuld, skam eller sorg blir för tungt och på olika sätt blivit till hinder i livet och i relationer, kan en väg vara att tillsammans med en psykoterapeut utforska vad som ligger bakom och finna nya vägar och förhållningssätt.

Samtalen äger rum på Lilleskog.

Vi kan även möta dig för ett digitalt samtal. 

Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.

Psykoterapin vid Själavårdsinstitutet vilar på en psykodynamisk grund. Särskild kompetens finns i EMDR, affektfokuserad terapi, ego state -terapi samt korttidsterapi med inslag av ISTDP.

Bokning av psykoterapi: 0322 51282

Utbildningsterapi våren 2024

Med start våren 2024 finns möjlighet att gå i psykoterapi med integrativ inriktning till reducerat pris, 500 kronor/samtal. Terapin sker inom ramen för en av våra terapeuters legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi. Här nedan kan du läsa mer om vad en terapi under utbildning innebär.

Psykoterapi med integrativ inriktning tar utgångspunkt i vad du behöver hjälp med. De verktyg terapeuten använder är KBT och psykodynamisk affektfokuserad psykoterapi. Detta betyder att du tillsammans med terapeuten vid terapins inledning talar och kommer överens om vilka verktyg som kan vara bäst till hjälp för just dig. Tillsammans med terapeuten kommer ni överens om fokus och mål och på vilka sätt ni tillsammans arbetar med detta i terapin.

KBT

KBT som metod handlar om hjälp att få syn på och bearbeta tankar, känslor och beteenden som gör livet svårt för dig i din vardag. Genom att identifiera och arbeta med inarbetade tankemönster och beteenden kan det som en gång lärts in läras om. Inom KBT finns möjligheten att få med sig praktiska övningar att göra i vardagen mellan träffarna. Detta som ett sätt att få omsätta det som sker i terapin till livet i vardagen.

Psykodynamisk affektfokuserad psykoterapi

Psykodynamisk affektfokuserad psykoterapi tar utgångspunkt i hur känslor påverkar hur vi mår. Genom våra tidiga relationer lär vi, ofta som en ordlös kunskap, vilka känslor som är tillåtna och vilka känslor som känns förbjudna. Det är till exempel vanligt att ha svårt att känna och uttrycka ilska. Det är också vanligt att ha svårt att känna och uttrycka andra känslor. Detta påverkar ofta vår självkänsla och gör att det ibland blir svårt i relationer till andra människor. Det kan handla om svårigheter att känna närhet till andra människor eller svårigheter med att stå upp för sig själv och sätta sunda gränser. Det är också vanligt att det kan vara svårt att veta vad man vill i livet eller att känna en diffus känsla av att livet känns tomt.

Dessa två metoder kan vara till hjälp vid besvär som depression, ångest, stark självkritik och känslor av att livet känns tomt. Eller vid svårigheter i relationer.

 

Att terapin sker inom ramen för en utbildning innebär visa förutsättningar som du behöver kunna tacka ja till:

  • att du kan avsätta tid att träffas varje vecka under hela terapins längd, förutom uppehåll vid jul, övriga helgdagar och skollov.
  • att du har en önskan om att gå i en längre terapi, det vill säga omkring 20-25 samtal. Som längst kan terapin fortsätta fram till maj 2024.
  • att samtalen spelas in med videokamera. Syftet är att terapeuten med hjälp av filmerna ska kunna ge dig allra bästa möjliga terapi. Filmerna visas i handledningsgrupp med handledare. Filmerna sparas på ett säkert sätt och raderas kontinuerligt på ett sätt som gör att filmerna inte går att återställa. Sekretesskontroll görs innan någonting yppas av patientens problematik genom att säkerställa att ingen i gruppen känner dig som går i terapi.

Din intresseanmälan skickar du per mejl till david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se Det går också bra att höra av dig om du har några frågor eller funderingar.