Nära sjukdom och död

Långa vårdtider på sjukhus har i hög utsträckning ersatts med vård i det egna hemmet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka i hemmiljö. Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död kan skilja sig från de mer neutrala lokalerna på sjukhuset.

Den alltmer avancerade sjukvården i hemmen kräver att vård- och omsorgspersonal samt medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid, handledning och fördjupade kunskaper.

Utbildningsdagen Nära död och sjukdom riktas till församlingsmedarbetare, präster, diakoner, pastorer och vård- och omsorgspersonal.

Dagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården.

Deltagaravgift: 1140 exkl moms

Program

9.30 Kaffe och registrering

10.00 Identitet och uppdrag – själavård när livet går sönder, kris och den drabbades utsatthet

12.00 Lunch

13.00 Kan du förstå mig – om livet frågorna och sorgen, sorgens triangel och själavårdens egen utsatthet

14.30 Kaffe

15.00 Rum för livet – att hitta språk för verkligheten, existentiella frågor och själavård i samtiden

16.00–16.30 Summering

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Lars Björklund
Föreläsare och författare till flera själavårdsböcker. Har tidigare arbetat som kaplan vid Sigtunastiftelsen och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Kerstin Dillmar
Sjukhuspräst, enhetschef Sjukhuskyrkan, Akademiska Sjukhuset, författare till flera böcker om själavård.

Datum: 4 november 2020