Individuell handledning

Individuell handledning

Handledning riktar sig till alla yrkeskategorier. Tillsammans med en handledare får du möjlighet att reflektera kring din arbetsvardag. I handledningen är utgångspunkten konkreta situationer i ditt arbete som du vill samtala om. Genom att sätta ord på känslor och tankar samt reflektera kring frågor som mål, organisation och verksamhet utvecklas vi som yrkespersoner och i vår tjänst.
Vid första handledningstillfället görs ett avtal upp kring vad fokus skall vara i handledningen och hur ofta handledningen skall äga rum.
Skara stift erbjuder vid Själavårdsinstitutet följande former av enskild handlendning:

  • Enskild handledning
  • Utbildningshandledning för psykoterapistuderande
  • Metahandledning: handledning för dig som är handledare

Kostnad:
Anställd i Skara stift: 660 kr/tim.

Stiftsanställd i annat stift: 1500 kr/tim. 

Övriga: 1200 kr/tim, moms tillkommer.

Bokning av individuell handledning: 0322 512 82