Grupphandledning

Grupphandledning

Vad är syftet med grupphandledning?
Grupphandledning är ett viktigt verktyg för att utveckla kvaliteten i det egna arbetet och ta tillvara den egna professionella och personliga utvecklingen. Gruppens lyssnande och reflektioner kan bidra till att vidga perspektiven på möjliga förhållningssätt olika situationer i din tjänst.

För vem är grupphandledning?
Alla yrkesgrupper har möjlighet att gå i grupphandledning.

Kan arbetsledare/chefer gå i grupphandledning?
Ja, det finns särskilda grupper för arbetsledare/chefer.

Hur kan en grupp se ut?
En grupp består oftast av 5-7 deltagare, med en eller blandade yrkesgrupper. Deltagarna kan arbeta i olika församlingar eller vara en avgränsad arbetsgrupp i en församling.

Hur går grupphandledning till?
Gruppen träffas vanligtvis en gång per månad, 10 gånger per år och 1,5-2 timmar per tillfälle. Tillsammans med handledaren bestämmer gruppen var och när den ska träffas.
Som deltagare går du på grupphandledning som en del av ditt arbete.

Läs gärna mer om arbetshandledning på Länk till Kornet-Min anställning-Arbetshandledning

Kan jag gå i grupphandledning när tystnadsplikt hör till min tjänst?
Svaret är ja. I biskopsmötets brev om Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkans arbete från 2004 står det att all själavård gagnas av handledning. Tre viktiga skäl att gå i handledning anges: att den säkrar kvaliteten för tredje person, konfidenten, att handledning hjälper till att upprätthålla tystnadsplikten samt att den förebygger utmattning.
Även i riktlinjer för prästens och diakonens vigningslöften, Codex ethicus, betonas att handledning är en god resurs för prästens och diakonens utvecklande för yrkeskompetensen.

Hur anmäler jag mig till en handledningsgrupp?
Kontakta samordnare för grupphandledning i Skara stift maria.fallberg(a)svenskakyrkan.se, 0322-512 85.

Grupphandledning: 3025 kr/termin och deltagare, momsfri.

Önskar du handledning för din arbetsgrupp/team: 1540 kr/tim/grupp, momsfri.

    Nu är det dags att anmäla sig till höstens handledningsgrupper.

    Varmt välkommen med din anmälan!