Vad du får under en retreat

Att åka på retreat ger en möjlighet att för ett veckoslut eller flera dagar vara i avskildhet och stillhet för fördjupning och vila. Retreat bygger på frihet, enkelhet och tystnad.

Vad får du under en retreat

  • Avskildhet och tystnad under några dagar
  • Ett eget rum med dusch och toalett.
  • Vällagad mat
  • Ro och vila
  • Tid till eftertanke och reflektion
  • Natur med promenadvägar och meditationsstig
  • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
  • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell
  • Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande

En rekreationsvecka pågår från måndag lunch och avslutas med lunch nästföljande fredag.

Priset för en rekreationsvecka är under 2019, 5,400:-

För mer information kontakta; Anna Apell

Avbokningsregler; anmälan är bindande och avbokning ska ske skriftligen. Följande tidsintervall gäller: 4 veckor innan arrangemangets start utgår ingen debitering, mellan 4 och 2 veckor debiteras 50 % av arrangemangskostnaden samt två veckor innan debiteras 100 % av arrangemangskostnaden.