Lunch med föredrag

Välkommen till Lilleskog två eftermiddagar i september!

Lunch med föredrag

Välkommen till Lilleskog två eftermiddagar i september, den 24/9 respektive den 25/9. Vi serverar lunch och samtal med två gäster från Lund, Kerstin Wimmer respektive Jesper Svartvik. Du anmäler dig till var och en!

Tisdag 24 september 

Klagan – ett första steg till hopp

med Kerstin Wimmer, präst och teologie doktor

Var finns det rum för klagande hjärtan i våra liv?
Vem tar emot våra rop över livets smärta och besvikelser?
Utifrån Luthers tänkande är klagan ett helt nödvändigt steg mot att våga hoppas igen. Detta mönster återkommer i poeten Leonard Cohens sånger, främst i ett brustet Hallelujah.

Onsdag 25 september

Själavård i judisk kontext

med Jesper Svartvik, präst, teologie doktor, forskare, författare och stiftsteolog i Karlstad.
Jesper har tidigare undervisat i Lund, Jerusalem och Boston. Hans nästa bok heter Vägen som är mödan värd: En handbok om judisk-kristna relationer (utkommer i september 2024 på Proprius förlag).

Tider

Middagsbön: 12.15
Lunch: 12.30
Föredrag med samtal: 13.30 – 15.30/16 inkl eftermiddagsfika
Kostnad: 500 kr
Eller ring: 0322 512 81