Ett skyddat rum

Sidan är under uppbyggnad.

Sidan är under uppbyggnad

Anmälan
Anmälan med personligt brev där den sökande berättar om sig själv, sina erfarenheter av själavård och varför det finns en önskan att gå denna fortbildning. Ett CV där tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheter framgår ska bifogas.

Sändes senast 1 oktober 2019 till Själavårdsinstitutet Lilleskog, Norra Lilleskogsvägen 9, 44196 Alingsås.
Eller via e-post till
david.sjogerlov@svenskakyrkan.se

Kursansvariga
David Sjogerlöv, Själavårdsinstitutet
0322-512 87
david.sjogerlov@svenskakyrkan.se

Helena Högström, Själavårdsinstitutet
0322-512 83
helena.hogstrom@svenskakyrkan.se

Kurstillfällen

21 november 2019           
Introduktionsdag

27-29 januari 2020
Berättelsen om mig själv

4-6 maj 2020
Berättelsen om mig själv och andra

31 aug – 2 sep 2020
Berättelsen om mig själv och Gud

16-18 november 2020
Berättelsen om mig själv som själavårdare

Utbildningens upplägg:

Introduktionsdag kl. 9.30–16.00.

Fyra seminarier
Start: måndag kl. 9.30, avslut onsdag lunch kl. 12:30.

Handledning i grupp
Tre heldagar

Egen själavård
10 samtal under utbildningstiden med egen själavårdare

Litteraturstudier
Litteraturlista sänds ut inför varje seminarietillfälle.