Våga vara viktig

12 oktober, 24 november
Våga vara viktig – en utbildning i tre delar kring självmord och meningsskapande möten
Själavårdsinstitut Lilleskog, Alingsås

  • 12/10 – Heldag med Ullakarin Nyberg, 08.30 – 16.00 (del 1)
  • Att göra i egen takt: webbutbildningen Våga vara viktig (del 2)
  • 24/11 – Uppföljande halvdag för reflektion, kl. 13.00 – 16.00 (del 3)

Över 20 personer i veckan tar sitt liv i Sverige idag. Vilken roll kan du ha för att bidra med hopp och mening, och hur kan du bli trygg i din roll som samtalsstödjare? I den här utbildningen i tre delar får du redskap att möta människor i utsatta livssituationer, och att våga vara den viktiga person som faktiskt kan rädda liv. Vi sätter fokus på livsfrågor och existentiella perspektiv som viktiga faktorer i suicidprevention, men också i efterlevandestöd, i de fall självmord inte har gått att förhindra. Utbildningen kombinerar föreläsningar, webbutbildning i egen takt samt reflektion.

 

Pris:

1895 kr + moms, inkl fika, lunch, häftet Sorgen efter den som inte orkade leva, samt webbutbildningen Våga vara viktig.

Föreläsare:
Ullakarin Nyberg, överläkare
Ullakarin Nyberg, suicidforskare och psykiater, har lång erfarenhet av arbete kring självmord genom både suicidprevention och efterlevandestöd samt utredningar efter självmord. Leder även programmet ”Livet med Ullakarin Nyberg” i SR P1 (tidigare ”Radiopsykologen”).
Värd: Anna Apell, präst Svenska kyrkan, Lilleskog själavårdsinstitut.

Program:
12 oktober, onsdag 
Heldag med Ullakarin Nyberg

08.30-09.30     Registrering och kaffe
09.30-12.00     Föreläsning och diskussion – Sorgen efter den som inte orkade leva, om närståendestöd vid självmord (inkl fikapaus)
12.00-13.00     LUNCH
13.00-16.00     Föreläsning och diskussion – Våga vara viktig, om meningsskapande möten som suicidprevention 

Därefter får deltagarna tillgång till webbutbildningen Våga vara viktig, att gå när man vill.

24 november, torsdag

Uppföljande halvdag för reflektion – reflektionsledare ej fastställd

13.00-16.00     Reflektioner och fördjupande samtal utifrån Våga vara viktig – meningsskapande möten som suicidprevention (inkl fikapaus)