Utbildning i psykosocialt stöd

Utbildning för anställda och ideella medarbetare i Skara stift och Västra Götalands län i psykosocialt stöd till asylsökande, flyktingar och människor som bär på svåra upplevelser.

Denna utbildning riktar sig till anställda och ideella i Skara stift och övriga delar av Västra Götalands län, som i sitt arbete eller uppdrag möter asylsökande och nyanlända. Utbildningen är inte att jämföra med terapi. Dagarna syftar till att utbilda den som kan möta personer med traumatiska erfarenheter och bidra till ökad förståelse för traumatisering och gränsen när professionell hjälp behövs. Den ger också redskap för att ta hand om egna reaktioner, samt verktyg för att lindra och förebygga symtombilder hos drabbade.

Innehållet i utbildningen riktar sig på teoribasen i NET, Narrative Exposure Therapy, samt Crisis Comprehension Adaptive Model, CCAM. En modell Vårsta kriscentrum utvecklade för 12 år sedan. En modell som är godkänd av Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri i Uppsala.

Syftet med utbildningen är att öka kompetens och förmåga för målgruppen i mötet med personer som varit utsatta för potentiellt traumatiska situationer och därigenom också ge ökad trygghet.

Innehåll och övergripande programpunkter: Introduktion till kursen och psykosocialt arbete
Flyktingar och hälsa/erfarenheter från MILSA projektet
Traumatisering och sårbarhet/robusthet Anknytning och ACE (Adversed Childhood Experience)
Vad händer i oss vid påfrestande och traumatiska upplevelser/Neurologiska system PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och ASD (akut stressyndrom)
CCAK modellen (Crisis Comprehension Adaptive Model)
Känslors roll
Dissociativa reaktioner
Guidningar och verktyg
Hjälparrollen
Filmkväll

Under kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar och verktyg. Målet genom hela utbildningen är att både teorier och verktyg skall vara användbara i vardagen. Reflektioner är en genomgående beståndsdel.

Kurstillfälle:
25 – 28 augusti 2020

Kursavgift:
Kurskostnaden finansieras via medel från Länsstyrelsen. Deltagaravgiften blir därför endast 3 600 kronor för kost och logi.

Anmälan:
lilleskog.info@svenskakyrkan.se, tfn 0322-51281

För mer information om utbildningen

Per Mossegård, Vårsta diakonigård, Per.mossegard@varsta.se, 070 3344451

Helena Högström, Själavårdsinstitutet, helena.hogstrom@svenskakyrkan.se, 0322 512 83