Samtal & Arbetshandledning

Samtal

Alla kommer vi i perioder av våra liv då vi behöver någon att prata med. 

Arbetshandledning Skara stift

Arbetshandledning erbjuds anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Skara stift och kan ske i olika former.