Medarbetarretreat

Retreat för dig som är medarbetare inom Svenska kyrkan.

”Ur dimman – om längtan efter hållbar förändring”

25/10 kl. 12.00 – 28/10 kl. 10.00

Retreaten vänder sig till medarbetare i församlingar i Skara stift

I eftertanke och reflektion stiger vi in i en välkänd bibelberättelse. Vi dröjer oss kvar i den, och utforskar vår egen längtan efter att se klart, få nya perspektiv och riktning för dagar som kommer. Retreaten erbjuder regelbundet böneliv, reflektioner, egen tid, promenader, god mat och möjlighet till enskilt samtal. 

Retreatledare: Johanna Olander, teolog och leg. psykoterapeut

Kaplan: Lotta Haettner Sandberg, Lilleskog

Pris: 6 500 kronor

Anmäl dig via länken https://www.trippus.net/Ur-dimman-om-längtan-efter-hållbar-25-28-oktober

Sista anmälningsdag 10 oktober

Kontaktperson: David Sjogerlöv, epost: david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se

Vad får du under en retreat

  • Avskildhet och tystnad under några dagar
  • Ett eget rum med dusch och toalett.
  • Vällagad mat
  • Ro och vila
  • Tid till eftertanke och reflektion
  • Natur med promenadvägar och meditationsstig
  • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
  • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell

 

Kära besökare! Själavårdsinstitutets verksamhet finns för dig även under Coronapandemin. Miljön och programmet under retreaten formas efter de vid tiden rådande rekommendationerna.

 

TA MED DIG KLÄDER SOM PASSAR FÖR ATT VARA UTOMHUS OCH SKOR ATT VANDRA I