Medarbetarretreat

Retreat för dig som är medarbetare inom Svenska kyrkan.

”Se på himlens fåglar”

12/9 kl. 12.00 – 15/9 kl 10.00, 2022 Självårdsinstitutet, Lilleskog

Retreaten vänder sig till medarbetare i församlingar i Skara stift.

 Som Guds vänner är vi kallade att vara vänner med allt skapat. Du bjuds in till en retreat där naturen runt omkring oss får vägleda oss i vår vänskap med allt levande, oss själva och Gud. Retreaten erbjuder regelbundet böneliv, reflektioner, egen tid, promenader, god mat och möjlighet till enskilt samtal. Välkommen med det som är ditt liv just nu.

Retreatledare: Lotta Haettner Sandberg, Lilleskog. Kaplan: David Sjogerlöv, Lilleskog.

Kontaktperson: Lotta Haettner Sandberg, epost: lotta.haettner.sandberg(a)svenskakyrkan.se

”Ur dimman – om längtan efter hållbar förändring”

25/10 kl. 12.00 – 28/10 kl. 10.00

Retreaten vänder sig till medarbetare i församlingar i Skara stift

I eftertanke och reflektion stiger vi in i en välkänd bibelberättelse. Vi dröjer oss kvar i den, och utforskar vår egen längtan efter att se klart, få nya perspektiv och riktning för dagar som kommer. Retreaten erbjuder regelbundet böneliv, reflektioner, egen tid, promenader, god mat och möjlighet till enskilt samtal. 

Retreatledare: Johanna Olander, teolog och leg. psykoterapeut

Kaplan: Lotta Haettner Sandberg, Lilleskog

Kontaktperson: David Sjogerlöv, epost: david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se

Vad får du under en retreat

  • Avskildhet och tystnad under några dagar
  • Ett eget rum med dusch och toalett.
  • Vällagad mat
  • Ro och vila
  • Tid till eftertanke och reflektion
  • Natur med promenadvägar och meditationsstig
  • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
  • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell

 

Kära besökare! Själavårdsinstitutets verksamhet finns för dig även under Coronapandemin. Miljön och programmet under retreaten formas efter de vid tiden rådande rekommendationerna.

 

För deltagande i rekreationsveckor och veckoslutsretreater kan du ansöka om fond­medel. Vill du veta mer kontakta Bo-Lennart Johansson, bo-lennart(a)johansson(a)svenskakyrkan.se

TA MED DIG KLÄDER SOM PASSAR FÖR ATT VARA UTOMHUS OCH SKOR ATT VANDRA I