Retreater för diakoner och präster

Som alternativ till stiftets präst- och diakonkurs under 2020 kan du välja att delta i en retreat på Lilleskog.
Dessa retreater vill ge förutsättningar för vila, återhämtning och egen andlig fördjupning utifrån de särskilda utmaningar och glädjeämnen det innebär att verka som präst och diakon.
I vardagens tjänst lägger vi ofta en stor del av vårt fokus på vår tjänst för andra. För en hållbar tjänst över tid behöver vi också få ta emot själva. Retreaten är en sådan möjlighet att stanna upp och lyssna in det Gud vill ge var och en av oss. Retreatens rytm och struktur med bönetider i kapellet, daglig mässa och gemensam vägledning utifrån retreatens tema kan hjälpa oss att lyssna in oss själva och vår relation till Gud. Lilleskogs omsorgsfullt lagade mat, de vackra omgivningarna, braskaminen som tänds på kvällen och kapellet som står öppet för bön dygnet runt bjuder också in till vård av den egna själen tillsammans Gud. Det finns också möjlighet till enskilda samtal för den som önskar.
Observera att diakon- och prästretreaterna är öppna för dig som inte deltog i retreat som alternativ under 2019.

”Jag kallar er vänner”

En retreat där du som står i tjänst i kyrkan bjuds in att låta yrkesrollen vila och vänskapen med Jesus få stå i förgrunden.

Ledare: David Sjogerlöv och Eva Månsson Carleheden

10-13 mars 2020

”Bräckligheten”

En retreat där min bräcklighet får möta Guds ljus.

Ledare: Anwor Haglund och Erland Svenungsson

14-17 april 2020

Pris: 5 100

Start: 12:30. Avslut: 13:30

Sista anmälningsdag 18 december 2019. 

 Obs! Anmälan till ovanstående två retreater görs på Skara stifts intranät. http://internwww.svenskakyrkan.se/Skarastift/kurser

För praktiska frågor om profilkurserna: Elin Elfverson, 0511-262 06, elin.elfverson(a)svenskakyrkan.se

För frågor om att vara på retreat: David Sjogerlöv, 0322-512 87, david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se