Övriga retreater

Här presenterar vi våra övriga retreater. Läs mer nedan!

”Prova på-retreat”

Två vilsamma dagar där vi på olika sätt delar tystnad och stillhet med varandra. För dig som är nyfiken på retreat och längtar efter tid till bön, meditation och återhämtning.

Ledare: Johanna Olander, Eva Månsson Carleheden

26-27 mars

Pris: 2 150 kronor

”På väg – ord och toner för fortsatt vandring”

Genom ord, toner och stillhet får du impulser till den fortsatta vandringen. Vi fokuserar på några ord som kan ge återklang och stöd för livsvandringen. Orden blir ackompanjerade av gitarrmusik och tid till eftertanke i stillheten.

Ledare: Bo-Lennart Johansson och Ulla Käll, diakon och musiker

23-26 april

Pris: 4 800 kronor

”Församlingen som själavårdande miljö.”

En retreat där vi varvar tystnad, meditation, reflektion och utbildning i församlingen som själavårdande mil­jö. En av dagarna är vi helt i tystnad. Medverkar gör bl.a Gunilla Löf Edberg och Johanna Olander som föreläser om församlingen som själavårdande miljö och mötesplats, ett gemensamt ansvar.

Ledare: Bo-Lennart Johansson, Helena Högström

21-23 maj

Pris: 4 000 kronor

    Obs! Anmälan till ovanstående tre retreater görs på

    Skara stifts intranät. Läs mer om dem på:

    internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/temakurser-2019