Handledning

Arbetshandledning är ett viktigt verktyg för att utveckla kvaliteten i det egna arbetet och tillvara din egen professionella och personliga utveckling. Handledning förebygger skadlig stress, förslitning och utmattning och är också ett sätt att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och stärka kvalitén i det egna arbetet. Att i vardagen avsätta tid för handledning motverkar isolering och ökar tillfredsställelsen i arbetet.Arbetshandledning erbjuds anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Skara stift och kan ske i olika former.

Mer info om finner du nedan under våra olika handledningsalternativ.

 

Arbetshandledning i grupp

Individuell handledning

Utbildningshandledning

Mentorskap