Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås.
 
line decor
  
line decorFONDER
finns att söka för vistelse
på rekreationsvecka
och retreat!

Mer inf i folder här>>>
 


DETTA HÄNDER PÅ LILLESKOG 2019


 

 

A u g u s t i

23-25. Drömseminarium. Att försöka förstå sina drömmar – en väg till självförståelse och därmed ett sätt att må bättre. En helg för dig som är nyfiken på dina drömmar.
Nattens drömmar kan liknas vid en frökapsel där slumrande möjligheter vilar. Vad din dröm betyder vet bara du och samtalet i gruppen kan öppna för en vidare förståelse av drömmens tilltal.
Vi arbetar med våra drömmar i grupp enligt Montague Ullmans metod och delar våra tankar och erfarenheter. Livet helas när det delas.
Drömgruppsledare är Erland Svenungsson och Else-Britt Broberg.
Start: 18:00, avslut 13:30. Pris: 2950 kronor.

25-30 E-retreat - retreat med enskild vägledning. Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar” med enskild bön och meditation men utan gemensam undervisning. Som retreatdeltagare har du en vägledare som du dagligen träffar för samtal och vägledning. Du kan göra denna retreat som en fortsättning på ABC, men kan också välja att gå direkt på en retreat med enskild vägledning. E-retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass. Pris: 5 780 kronor.

30/8-1/9 Kl 16-19 Meditationsledarutbildning seminarie 3.

S e p t e m b e r

2-4 Fortbildning i själavård. Seminarie 1.

13-15 Fiskehelg.

För dig som vill fiska regnbåge och uppleva gemenskap med likasinnade
En helg med en hel dags fiske i kombination med reflektion, gemenskap och vällagad mat i Lilleskogs retreatmiljö. Start fredag 18:00, avslut söndag 13:30

När vi inte är på sjön blir det tid för umgänge, stillhet och reflektion kring fiskets roll i Nya Testamentet.

Bo-Lennart Johansson, Daniel Terneby, Jörgen Röllgård. Pris: 2950 kronor.

9-13 Rekreationsvecka. Välkommen till dagar för återhämtning med möjlighet till avspänning, vila och reflektion utifrån dina egna behov. Pris: 5.400 kr. Information: Anna Apell

16 Stilla dag. Dagen inleds med frukost 9:00 och avslutas med kvällsmat 17:00. Möjlighet finns att stanna över båda dagarna med övernattning. Pris: 600 kronor/dag

17 Stilla dag. Dagen inleds med frukost 9:00 och avslutas med kvällsmat 17:00. Möjlighet finns att stanna över båda dagarna med övernattning. Pris: 600 kronor/dag

O k t o b e r

6-11 E-retreat - retreat med enskild vägledning.
Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar” med enskild bön och meditation men utan gemensam undervisning. Som retreatdeltagare har du en vägledare som du dagligen träffar för samtal och vägledning. Du kan göra denna retreat som en fortsättning på ABC, men kan också välja att gå direkt på en retreat med enskild vägledning. E-retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass. Pris: 5 780 kronor.

11-13 ”Vi stavar haiku med få ord och flera steg när löven faller”.
Välkommen till en helg där vi stavar haiku tillsammans. I ord vid brasan och på vandring längs vår meditationsslinga på Lilleskog.
Haiku är en kort poetisk form, kanske högst tre rader, för en stor upplevelse, ofta en iakttagelse av det stora i det lilla där årstiden inte sällan skymtar fram. En helg för dig som är nyfiken, vill prova på eller redan skriver haiku. Vägleder gör Gisela Döhler, psykoterapeut, vandrare, konstnär, haikupoet. Medverkar gör också Eva Månsson Carleheden. Start:18:00, Avslut:13:30. Pris: 2 950 kronor.

20-25 A-retreat. ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07. Pris: 5.400 kronor.

28/10-1/11 Rekreationsvecka. Välkommen till dagar för återhämtning med möjlighet till avspänning, vila och reflektion utifrån dina egna behov. Pris: 5.400 kr. Information: Anna Apell

N o v e m b e r

5 Seminariedag med Betaniastiftelsen om unga och psykisk ohälsa. Mer info kommer!

10-15 B-retreat. ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07. Pris: 5.400 kronor.

18-20 Fortbildning i själavård. Seminarie 2

D e c e m b e r

1-6 C-retreat. ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07. Pris: 5.580 kronor.

 

2 0 1 9

J a n u a r i

27-29 Fortbildning i själavård. Seminarie 3


A p r i l

20-22 Fortbildning i själavård. Seminarie 4

 

 

 

 

 
 

 
 

Anmäl dig här!
Du kan anmäla dig, eller fråga efter mer information, om alla arrangemang på Lilleskog via formuläret som du hittar här>>
Info / anmälan även per telefon 0322-51281 eller epost: lilleskog.info@svenskakyrkan.se

Retreat
är ett tillfälle att komma bort från vardagen med dess stress och dra sig tillbaka i stillhet, en eller flera dagar. Syftet är att deltagarna under tystnad och stillhet ska få tid till fördjupning och eftertanke. Retreatledaren instruerar och leder deltagarna. I dags-programmet ingår tideböner eller annan form av andakt / meditation. Gott om tid finns för promenader, läsning, vila m m.
Under en retreat pratar inte deltagarna med varandra, men det finns alltid möjlighet till ett enskilt samtal med retreatledare.
Retreaterna på Lilleskog kan ha olika teman / utformning. Läs mer här>> om hur en retreat kan vara upplagd.

ABC-retreater
/ enskilda retreater

Retreater som riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i församling som anställd eller ideell medarbetare. Retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass.
Läs mer om Kompass här>>

Rekreationsveckor
För alla som längtar efter återhämtning och behöver hjälp att se på sin situation och komma vidare efter belasningar i livet. Några av veckorna har särskilda teman som utgångspunkt. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer! Läs även här>> för mer info om vad en rekreationsvecka innehåller.

• VÄGBESKRIVNING:
Avfarter från E20 till Lilleskog:
• E20 norrifrån, tag av vid Bodarnemotet avfart nr 94. Håll direkt höger i första rondellen. Följ skyltning mot Lilleskog!
• E20 från Göteborg, tag av vid Bodarnemotet, avfart höger, sedan direkt höger skyltat Lilleskog Stiftsgård.
• Buss 561/562 från Alingsås Central. Avstigning Västra Bodarnavägen. 5 min promenad till Lilleskog.
• Tåg till Alingsås, taxi 5 km
Pendeltåg från Göteborg/Alingsås, avstigning Västra Bodarna, gå 2 km.
• Karta här>>>


GPS-koordinater till Lilleskog:
Latitud: 57.89693868219024
Longitud: 12.491331696510315

KONTAKT