Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås.
 
line decor
  
line decorFONDER
finns att söka för vistelse
på rekreationsvecka
och retreat!

Mer inf i folder här>>>
 


DETTA HÄNDER PÅ LILLESKOG 2019F e b r u a r i

3-8 B-retreat. ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07. Pris: 5.580 kronor.

11-15 Rekreationsvecka. Välkommen till dagar för återhämtning
med möjlighet till avspänning, vila och reflektion utifrån dina egna behov.
Pris: 5.400 kr. Information: Anna Apell

24 febr – 1 mars C-retreat. ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07. Pris: 5.580 kronor.

M a r s

8-10 Veckoslutsretreat. ”Att våga gå den väg som är min”.
Välkommen till retreat i vårvinterns tid. Vi möts i tystnad och stannar upp en helg kring tankar om att finna sin väg vid alla skiljevägar i livet. Start: 18:00, avslut 13:30. Ledare är Erland Svenungsson och Bo-Lennart Johansson. Pris: 2 950 kronor.

15-17 Meditationsledarutbildning med inspiration från zentraditionen. Tre tredagarstillfällen. Seminarie 1.

18-22 Rekreationsvecka. Välkommen till dagar för återhämtning med möjlighet till avspänning, vila och reflektion utifrån dina egna behov. Pris: 5.400 kr. Information: Anna Apell

26-27 "Prova på-retreat" för församlingsmedarbetare.
Det här är en retreat för församlingsmedarbetare som vill prova på! Start: 9:30, avslut: 17:30. Ledare är Johanna Olander och Eva Månsson Carleheden. Pris: 2150.

28-29 ”...och du besökte mig” – en utbildning med inriktning på själavård utanför sjukhusmiljön.

Sjukhusens vårdtider blir kortare, och alltfler vårdas i hemmet också när avancerad sjukvård behövs. Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare, men fördjupning på området krävs.
För att möta detta behov arrangerar Betaniastiftelsen i samarbete med Sveriges kristna råd, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan/Andlig vård inom hälso- och sjukvården en utbildning som vänder sig till personer som arbetar med själavård. I utbildningen behandlas bland annat det enskilda mötet, närvarons betydelse, det speciella med att mötas i hemmiljö, närståendes roll och behov, själavårdens riter och teologi samt hur du tar hand om dig själv som själavårdare. Kursen vänder sig till präster, pastorer och diakoner eller motsvarande som i sina församlingar arbetar med själavård utanför sjukhusmiljön. Även till personer som på frivillig basis möter sjuka i hemmiljö.

Anmälan till kursen sker via Betaniastiftelsen.nu under fliken utbildningar. Sista anmälningsdag är den 15 februari 2019.

BOENDE
Var och en som vill övernatta bokar och betalar för detta själv. Uppge kursens namn vid beställning. Priset för övernattning på Lilleskog är 990 kronor per person, inklusive frukost För hotellbokning mejla lilleskog.info@svenskakyrkan.se eller ring 0322-51281.

KURSAVGIFT
Kursen kostar 1 300 kronor (exlusive moms), all mat inkluderad. Resor och boende är ej inkluderat.

KONTAKT
Ulrika Lind, Betaniastiftelsen, ulrika.lind@betaniastiftelsen.nu, 076–788 28 53
Gunnel Andréasson, Sveriges Kristna Råd, gunnel.andreasson@skr.org, tel 08–453 68 33
Helena Högström, Svenska kyrkan, helena.hogstrom@svenskakyrkan.se, 0322–512 83

31 mars – 5 april E-retreat - retreat med enskild vägledning. Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar” med enskild bön och meditation men utan gemensam undervisning. Som retreatdeltagare har du en vägledare som du dagligen träffar för samtal och vägledning. Du kan göra denna retreat som en fortsättning på ABC, men kan också välja att gå direkt på en retreat med enskild vägledning. E-retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass. Pris: 5 780 kronor.

A p r i l

8-10 Fortbildning i själavård, seminarie 4

16 Stilla dag. Dagen inleds med frukost 9:00 och avslutas med kvällsmat 17:00. Möjlighet finns att stanna över båda dagarna med övernattning. Pris: 600 kronor/dag

17 Stilla dag. Dagen inleds med frukost 9:00 och avslutas med kvällsmat 17:00. Möjlighet finns att stanna över båda dagarna med övernattning. Pris: 600 kronor/dag

23-26 ”Vägen vidare - ord och toner till hjälp för din fortsatta vandring”.
En retreat för medarbetare i Skara stift, ingår i årets fortbildningar!

Genom ord, gitarrtoner och stillhet får du impulser till den fortsatta vandringen.
Vi fokuserar på några ord som kan ge återklang och ge nya impulser till livsvandringen.
Orden blir ackompanjerade av gitarrmusik och tid till eftertanke i stillheten. Ledare är Bo-Lennart Johansson och Ulla Käll, diakon och musiker. Pris: 4 800 kronor.

M a j

14 Ett skyddat rum.
Fördjupningsdag om tystnadsplikt, anmälningsskyldighet och sekretess.
Start: 9:00, avslut med lunch 13:30. Pris: 800.

16 Kallad och utmattad.
Tillfälle 2.

16-19 Meditationsledarutbildning seminarie 2.

21-23 "Församlingen som själavårdande miljö."

En utbildning för församlingsmedarbetare, där vi varvar tystnad, meditation, reflektion och utbildning i församlingen som en själavårdande miljö. En av dagarna är vi helt i tystnad.

Medverkar gör Gunilla Löf Edberg, nationell samordnare för Jourhavande präst och Andlig vård inom hälso- och sjukvård. Hon talar om ”Den själavårdande församlingen – församlingen som själavårdande miljö och mötesplats, ett gemensamt ansvar.”
Ledare är Bo-Lennart Johansson, Helena Högström. Pris: 4000 kronor.

28 ”... och du besökte mig” – en utbildning med inriktning på själavård utanför sjukhusmiljön. Tillfälle 2.

J u n i

13-16 Ikonmålardagar.
Dagarna riktar sig både till dig som är nybörjare och dig som prövat på ikonmålning tidigare. Inga förkunskaper behövs.
Vi lär oss ikonmålningens grunder, material och teknik men också om ikonens historia och teologi.
Vi målar under ledning av ikonmålare Lisa Chemnitz. Dagarna präglas av arbete, bön, meditation och rytmen på gården. Har du eget material för ikonmålning tar du med det.

För mer information om kursdagarna kontakta ikonmålare/lärare Lisa Chemnitz tfn 0721808393.
Pris: 4950 kronor för kurs och boende. Materialkostnad tillkommer.

24-27 ”Sommarljus”. Välkommen till årets retreat i midsommartid. Vi möts i tystnad och låter oss omslutas och stanna upp inför sommarens toner och färger. Ledare är Kristina Redin och Anna Apell. Start: 18:00, avslut 13:30. Pris: 4050 kr

27-30 Välkommen till sommarens skrivardagar ”Skriv till liv”. Dagar med tid och rum för skrivande i gemenskap med andra i Lilleskogs själavårdande miljö.
Kursen inleds med en inspirationsföreläsning om att skriva sitt liv som leder oss in i vårt eget skrivande. Kanske tar vi vår utgångspunkt i våra egna livsberättelser eller ett tema som för oss var och en är att skriva för livets skull.
Ledare är Ann Westermark, Skrivhälsan. Kursen riktar sig till alla som har en längtan efter att skriva; oavsett om du är en van skribent eller inte har skrivit tidigare. Välkommen.
Start 17:00, avslut 15:00. Pris: 4950 kr.

A u g u s t i

23-25. Drömseminarium. Att försöka förstå sina drömmar – en väg till självförståelse och därmed ett sätt att må bättre. En helg för dig som är nyfiken på dina drömmar.
Nattens drömmar kan liknas vid en frökapsel där slumrande möjligheter vilar. Vad din dröm betyder vet bara du och samtalet i gruppen kan öppna för en vidare förståelse av drömmens tilltal.
Vi arbetar med våra drömmar i grupp enligt Montague Ullmans metod och delar våra tankar och erfarenheter. Livet helas när det delas.
Drömgruppsledare är Erland Svenungsson och Else-Britt Broberg.
Start: 18:00, avslut 13:30. Pris: 2950 kronor.

25-30 E-retreat - retreat med enskild vägledning. Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar” med enskild bön och meditation men utan gemensam undervisning. Som retreatdeltagare har du en vägledare som du dagligen träffar för samtal och vägledning. Du kan göra denna retreat som en fortsättning på ABC, men kan också välja att gå direkt på en retreat med enskild vägledning. E-retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass. Pris: 5 780 kronor.

30/8-1/9 Kl 16-19 Meditationsledarutbildning seminarie 3.

S e p t e m b e r

2-4 Fortbildning i själavård. Seminarie 1.

13-15 Fiskehelg. ”Jag går och fiskar ... " Finns det något bättre sätt att dra sig undan, få tid att reflektera och koppla av? En helg med god mat, Lilleskogs fina miljö, och en lång fisketur på Mjörn under lördagen. Båtar ordnas, var och en tar med egna fiskeredskap.

När vi inte är på sjön blir det tid för umgänge, stillhet och reflektion kring fiskets roll i Nya Testamentet.

Bo-Lennart Johansson, Daniel Terneby, Jörgen Röllgård. Pris: 2950 kronor.

9-13 Rekreationsvecka. Välkommen till dagar för återhämtning med möjlighet till avspänning, vila och reflektion utifrån dina egna behov. Pris: 5.400 kr. Information: Anna Apell

16 Stilla dag. Dagen inleds med frukost 9:00 och avslutas med kvällsmat 17:00. Möjlighet finns att stanna över båda dagarna med övernattning. Pris: 600 kronor/dag

17 Stilla dag. Dagen inleds med frukost 9:00 och avslutas med kvällsmat 17:00. Möjlighet finns att stanna över båda dagarna med övernattning. Pris: 600 kronor/dag

O k t o b e r

6-11 E-retreat - retreat med enskild vägledning.
Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar” med enskild bön och meditation men utan gemensam undervisning. Som retreatdeltagare har du en vägledare som du dagligen träffar för samtal och vägledning. Du kan göra denna retreat som en fortsättning på ABC, men kan också välja att gå direkt på en retreat med enskild vägledning. E-retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass. Pris: 5 780 kronor.

11-13 ”Vi stavar haiku med få ord och flera steg när löven faller”.
Välkommen till en helg där vi stavar haiku tillsammans. I ord vid brasan och på vandring längs vår meditationsslinga på Lilleskog.
Haiku är en kort poetisk form, kanske högst tre rader, för en stor upplevelse, ofta en iakttagelse av det stora i det lilla där årstiden inte sällan skymtar fram. En helg för dig som är nyfiken, vill prova på eller redan skriver haiku. Vägleder gör Gisela Döhler, psykoterapeut, vandrare, konstnär, haikupoet. Medverkar gör också Eva Månsson Carleheden. Start:18:00, Avslut:13:30. Pris: 2 950 kronor.

20-25 A-retreat. ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07. Pris: 5.400 kronor.

28/10-1/11 Rekreationsvecka. Välkommen till dagar för återhämtning med möjlighet till avspänning, vila och reflektion utifrån dina egna behov. Pris: 5.400 kr. Information: Anna Apell

N o v e m b e r

5 Seminariedag med Betaniastiftelsen om unga och psykisk ohälsa. Mer info kommer!

10-15 B-retreat. ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07. Pris: 5.400 kronor.

18-20 Fortbildning i själavård. Seminarie 2

D e c e m b e r

1-6 C-retreat. ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07. Pris: 5.580 kronor.

 

2 0 1 9

J a n u a r i

27-29 Fortbildning i själavård. Seminarie 3


A p r i l

20-22 Fortbildning i själavård. Seminarie 4

 

 

 

 

 
 

 
 

Anmäl dig här!
Du kan anmäla dig, eller fråga efter mer information, om alla arrangemang på Lilleskog via formuläret som du hittar här>>
Info / anmälan även per telefon 0322-51281 eller epost: lilleskog.info@svenskakyrkan.se

Retreat
är ett tillfälle att komma bort från vardagen med dess stress och dra sig tillbaka i stillhet, en eller flera dagar. Syftet är att deltagarna under tystnad och stillhet ska få tid till fördjupning och eftertanke. Retreatledaren instruerar och leder deltagarna. I dags-programmet ingår tideböner eller annan form av andakt / meditation. Gott om tid finns för promenader, läsning, vila m m.
Under en retreat pratar inte deltagarna med varandra, men det finns alltid möjlighet till ett enskilt samtal med retreatledare.
Retreaterna på Lilleskog kan ha olika teman / utformning. Läs mer här>> om hur en retreat kan vara upplagd.

ABC-retreater
/ enskilda retreater

Retreater som riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i församling som anställd eller ideell medarbetare. Retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass.
Läs mer om Kompass här>>

Rekreationsveckor
För alla som längtar efter återhämtning och behöver hjälp att se på sin situation och komma vidare efter belasningar i livet. Några av veckorna har särskilda teman som utgångspunkt. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer! Läs även här>> för mer info om vad en rekreationsvecka innehåller.

• VÄGBESKRIVNING:
Avfarter från E20 till Lilleskog:
• E20 norrifrån, tag av vid Bodarnemotet avfart nr 94. Håll direkt höger i första rondellen. Följ skyltning mot Lilleskog!
• E20 från Göteborg, tag av vid Bodarnemotet, avfart höger, sedan direkt höger skyltat Lilleskog Stiftsgård.
• Buss 561/562 från Alingsås Central. Avstigning Västra Bodarnavägen. 5 min promenad till Lilleskog.
• Tåg till Alingsås, taxi 5 km
Pendeltåg från Göteborg/Alingsås, avstigning Västra Bodarna, gå 2 km.
• Karta här>>>


GPS-koordinater till Lilleskog:
Latitud: 57.89693868219024
Longitud: 12.491331696510315

KONTAKT