Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås.
 
line decor
  
line decorFONDER
finns att söka för vistelse
på rekreationsvecka
och retreat!

Mer inf i folder här>>>
 


DETTA HÄNDER PÅ LILLESKOG 2018
2018
J u n i


25-28 Välkommen till årets sommarretreat i gullregnets månad. ”Du lindar av olvon en midsommarkrans”.
En retreat med tonsatt sommarlyrik. Vi möts i retreatens tystnad och låter sommarens välkända ord och toner bli våra gemensamma hållplatser under dagarna. Ledare är Ingegerd Forssén, församlingspedagog och psykoterapeut och Eva Månsson Carleheden. Pris: 3 850 kronor

J u l i

A u g u s t i

17-19 Drömseminarium. Drömgruppsledare är Erland Svenungsson och Else-Britt Broberg. Start 18:00, avslut 13:30. Pris 2 850 kronor.

26-31/8 E-retreat - retreat med enskild vägledning. Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar” med enskild bön och meditation men utan gemensam undervisning. Som retreatdeltagare har du en vägledare som du dagligen träffar för samtal och vägledning. Du kan göra denna retreat som en fortsättning på ABC, men kan också välja att gå direkt på en retreat med enskild vägledning. E-retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass. Pris: 5 780 kronor.


S e p t e m b e r

5 Stilla dag. Dagen inleds med frukost 9:00 och avslutas med kvällsmat 18:00. Möjlighet finns att stanna över dagen eller inleda/avsluta med övernattning på gården. Pris: 500 kronor/dag


6-9 Skrivarkurs. ”Att skriva sig till försoning”. Med Anita Goldman.


Anita Goldman är en erfaren ledare av Skrivarkursen. Hon är yrkesverksam författare och kulturjournalist, och under våren utkom hon med boken Jerusalem och jag. I boken Ljusbärarna diskuterar hon frågor om skuld och förlåtelse, engagemangets och kärlekens gränser och hur vi kan hitta ett bättre sätt att förhålla oss till lidandet. I romanen Kärlekskursen bearbetas samma tema på ett personligt vis.

Anita Goldman utgår från det personliga i skrivarövningar där deltagarna söker finna nya angreppspunkter och synsätt på sina livsberättelser. Man kanske inte kan skriva sig till försoning, men ta några steg i riktning mot att berätta ur en ny synvinkel, med en annan tonvikt. Och kanske lösa upp några knutar på vägen.

Skrivarkursen riktar sig till dig som:
– inte tror att du kan skriva men gärna skulle vilja pröva,
– tycker om att skriva men mest skrivit för byrålådan och nu vill utveckla ditt skrivande och komma vidare,
– har lite vana att skriva men nu vill prova på att skriva utifrån ett särskilt tema.
Här finns mer info om kursledaren: www.anitagoldman.com. Pris: 4950 kronor

10-12 Fortbildning i själavård. Seminarie 1. Folder för denna fortbildning finns att hämta här>>>

24-28 Rekreationsvecka. Välkommen till dagar för återhämtning med möjlighet till avspänning, vila och reflektion utifrån dina egna behov. Pris: 4 950 kronor

O k t o b e r

7-12 E-retreat - retreat med enskild vägledning. Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar” med enskild bön och meditation men utan gemensam undervisning. Som retreatdeltagare har du en vägledare som du dagligen träffar för samtal och vägledning. Du kan göra denna retreat som en fortsättning på ABC, men kan också välja att gå direkt på en retreat med enskild vägledning. E-retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass. Pris: 5 780 kronor.

21-26 A-retreat. ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07. Pris: 5 580 kronor.

29 okt – 2 nov Rekreationsvecka. Välkommen till dagar för återhämtning med möjlighet till avspänning, vila och reflektion utifrån dina egna behov. Pris: 4 950 kronor

N o v e m b e r

9-11 Veckoslutsretreat.

11-16 B-retreat. ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07. Pris: 5 580 kronor.

19-21 Fortbildning i själavård. Seminarie 2. Folder för denna fortbildning finns att hämta här>>>

27 Stilla dag. Dagen inleds med frukost 9:00 och avslutas med kvällsmat 18:00. Möjlighet finns att stanna över båda dagarna med övernattning. Pris: 500 kronor/dag

28 Stilla dag. Dagen inleds med frukost 9:00 och avslutas med kvällsmat 18:00. Möjlighet finns att stanna över båda dagarna med övernattning. Pris: 500 kronor/dag

D e c e m b e r

2-7 C-retreat. ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07. Pris: 5 580 kronor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Anmäl dig här!
Du kan anmäla dig, eller fråga efter mer information, om alla arrangemang på Lilleskog via formuläret som du hittar här>>
Info / anmälan även per telefon 0322-51281 eller epost: lilleskog.info@svenskakyrkan.se

Retreat
är ett tillfälle att komma bort från vardagen med dess stress och dra sig tillbaka i stillhet, en eller flera dagar. Syftet är att deltagarna under tystnad och stillhet ska få tid till fördjupning och eftertanke. Retreatledaren instruerar och leder deltagarna. I dags-programmet ingår tideböner eller annan form av andakt / meditation. Gott om tid finns för promenader, läsning, vila m m.
Under en retreat pratar inte deltagarna med varandra, men det finns alltid möjlighet till ett enskilt samtal med retreatledare.
Retreaterna på Lilleskog kan ha olika teman / utformning. Läs mer här>> om hur en retreat kan vara upplagd.

ABC-retreater
/ enskilda retreater

Retreater som riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i församling som anställd eller ideell medarbetare. Retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass.
Läs mer om Kompass här>>

Rekreationsveckor
För alla som längtar efter återhämtning och behöver hjälp att se på sin situation och komma vidare efter belasningar i livet. Några av veckorna har särskilda teman som utgångspunkt. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer! Läs även här>> för mer info om vad en rekreationsvecka innehåller.

• VÄGBESKRIVNING:
Avfarter från E20 till Lilleskog:
• E20 norrifrån, tag av vid Bodarnemotet avfart nr 94. Håll direkt höger i första rondellen. Följ skyltning mot Lilleskog!
• E20 från Göteborg, tag av vid Bodarnemotet, avfart höger, sedan direkt höger skyltat Lilleskog Stiftsgård.
• Buss 561/562 från Alingsås Central. Avstigning Västra Bodarnavägen. 5 min promenad till Lilleskog.
• Tåg till Alingsås, taxi 5 km
Pendeltåg från Göteborg/Alingsås, avstigning Västra Bodarna, gå 2 km.
• Karta här>>>


GPS-koordinater till Lilleskog:
Latitud: 57.89693868219024
Longitud: 12.491331696510315

KONTAKT