Veckoslutsretreat

Veckoslutsretreaten riktar sig till dig som under ett veckoslut vill vara i tystnad och stillhet. Dagarnas meditationer tar sin utgångspunkt i ett tema för helgen och kan vara en hjälp under dagarna för enskild fördjupning.

En rekreationsvecka pågår från måndag lunch och avslutas med lunch nästföljande fredag.

Priset för en rekreationsvecka är under 2019, 5,400:-

För mer information kontakta; Anna Apell

Avbokningsregler; anmälan är bindande och avbokning ska ske skriftligen. Följande tidsintervall gäller: 4 veckor innan arrangemangets start utgår ingen debitering, mellan 4 och 2 veckor debiteras 50 % av arrangemangskostnaden samt två veckor innan debiteras 100 % av arrangemangskostnaden.

Vad får du under en retreat

  • Avskildhet och tystnad under några dagar
  • Ett eget rum med dusch och toalett.
  • Vällagad mat
  • Ro och vila
  • Tid till eftertanke och reflektion
  • Natur med promenadvägar och meditationsstig
  • Möjlighet att delta i gårdens andaktsliv
  • Tillgång till stillhet i gårdens meditationsrum och kapell
  • Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande

Att våga gå den väg som är min

Retreat i vårvinterns tid. Vi möts i tystnad och stannar upp en helg kring tankar om att finna sin väg vid skiljevägarna i livet. Ledare: Bo-Lennart Johansson och Erland Svenungsson

8-10 mars

Pris: 2 950 kronor