Utbildning & Kurs

Själavårdsinstitutet erbjuder utbildning, kurser och seminarier inom olika aktuellateman. För dig som söker fortbildning i själavård eller vill fördjupa dig inom ett särskilt område.

Fortbildning i själavård

Utbildningen riktar sig till präster och diakoner som varit i tjänst i minst två år. Den egna processen är utgångspunkten i fortbildningen.

Glädje och kamp

En temadag om att samtala med unga om psykisk ohälsa i samarbete med Betaniastiftelsen och Equmenia.

Ett skyddat rum

Om tystnadsplikt. Sidan är under uppbyggnad.

Sommarkurser

Välkommen till sommardagar och möjlighet till fördjupning i en själavårdande miljö.