Utbildning & Kurs

Själavårdsinstitutet erbjuder utbildning, kurser och seminarier inom olika aktuellateman. För dig som söker fortbildning i själavård eller vill fördjupa dig inom ett särskilt område.

Fortbildning i själavård

Utbildningen riktar sig till präster och diakoner som varit i tjänst i minst två år. Den egna processen är utgångspunkten i fortbildningen.

Utbildning i samverkan med andra

Här presenterar vi utbildningar och temadagar som arrangeras i samverkan med andra.

Sommarkurser

Välkommen till sommardagar och möjlighet till fördjupning i en själavårdande miljö.

Meditations-ledarutbildning

Meditationsledarutbildningen 2021.