Glädje eller kamp?

En temadag om att samtala med unga om psykisk ohälsa i samarbete med Betaniastiftelsen och Equmenia.

Psykisk ohälsa är ett av våra största globala folkhälsoproblem. Ibland kan det vara svårt att skilja på vad som är psykisk sjukdom och vad som är livssmärta, eller rentav vardagsbekymmer, men klart är att både den självupplevda och den diagnostiserade ohälsan leder till utanförskap. Och det viktigaste: Vi måste kunna prata om det.

Under temadagen GLÄDJE ELLER KAMP riktar vi oss till den som i sin profession, som volontär eller närstående vuxen, möter unga människor i vardagen. Vi fokuserar på hur vi kan hitta bra sätt att samtala om psykisk ohälsa, och hur vi kan få fatt på frågor som rör självkänsla, ångest och oro. Under dagen medverkar erfarna praktiker och andra sakkunniga, vi lyssnar på ungas röster och vi tittar på konkreta verktyg för att kunna uttrycka vad som känns, och att komma närmare hopp och välbefinnande.

Foto: Anna Tärnhuvud

PROGRAM

8.30 Morgonkaffe
9.30 Välkomna
9.45 Hur kan barn nå sin fulla potential? – med Jenny Thunberg Benjaminsson
10.30 Suntprat – vad tar plats i ditt liv? – med Carin Dernulf
12.00 Lunch
13.00 När livet stramas åt skärps blicken – med Sofia Camnerin
14.00 Trehundratusen tankar – samtal och musik med Jacob Gennerud
14.45 Kaffe
15.15 Läkande oaser – med Stig Erixon
16.30–16.45 Avslutning

Anmälan: Välkommen med din anmälan på Livsakademin.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober.

Deltagaravgift: 800 kronor (exlusive moms).

Kontakt: info@betaniastiftelsen.nu

Medverkar under dagen gör:

Jenny Thunberg Benjaminsson
Socionom och områdeschef, Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa vid Västra Götalandsregionen. Talar om goda strategier för att möta unga.

Carin Dernulf
Generalsekreterare Equmenia-Equmeniakyrkans ungdomsarbete. Talar om att vi behöver prata med varandra om alkohol, droger, nätporr, gaming och sociala medier.

Sofia Camnerin
Bitr. kyrkoledare vid Equmeniakyrkan samt bitr. rektor vid Enskilda Högskolan Stockholm. Talar om hur utanförskap kan bytas ut till delaktighet.

Jacob Gennerud
Artist och låtskrivare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Talar om sina egna erfarenheter av depression och om vägen ut.

Stig Erixon
Terapeut, själavårdare och präst i Svenska kyrkan. Talar om hur den som ska hjälpa kan hämta kraft och stöd.