Samtal

Alla kommer vi i perioder av våra liv då vi behöver någon att prata med. Anledningen till att söka samtal kan vara många. Det kan vara frågor som rör vårt arbete eller uppdrag, men också personliga eller existentiella frågor som vi behöver stöd och hjälp att bearbeta i samband med livskris, separation eller dödsfall.

Skara stift erbjuder anställda, anhöriga, förtroendevalda och ideella medarbetare möjlighetens att gå i samtal. På Själavårdsinstitutet finns präster och psykoterapeuter som arbetar med själavårdande samtal, krisbearbetning, psykoterapi och familjerådgivning.

Samtalsmottagningen tar även emot dig som inte tillhör grupperna ovan för kortare eller längre samtalskontakt.

Nedan ser du våra olika samtalsalternativ.

Vad kostar det?
Grupphandledning kostar 1500 kronor/termin och deltagare. Särskilda avgifter finns för dig som inte tillhör gruppen ovan för samtal och handledning enskilt och i grupp.

Med reservation för prisändringar. Tidsbeställning och information: 0322-512 82

 

 

Själavårdande samtal

Ha förtröstan, denna sida är under uppbyggnad.

Psykoterapi

Ha förtröstan, denna sida är under uppbyggnad.

Parsamtal

Ha förtröstan, denna sida är under uppbyggnad.