Retreat

Att åka på retreat ger en möjlighet att för ett veckoslut eller flera dagar vara i avskildhet och stillhet för fördjupning och vila. Retreat bygger på frihet, enkelhet och tystnad.

Veckoslutsretreater

Riktar sig till dig som under ett veckoslut vll vara i tystnad och stillhet.

Stilla dag

En dag för din egen fördjupning och för andhämtning  i Lilleskogs miljö med måltider och gemensam bön.

Sommarretreat

Sommarretreaten riktar sig till dig som vill vara i tystnad och stillhet under några försommardagar.

Fiskeretreat

 Denna sida är under uppbyggnad.

 

ABC-retreater

ABC-retreaterna riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare.

Övriga retreater

Läs mer om våra övriga retreater: ”Prova på retreat”, ”På väg – ord och toner för fortsatt vandring”, ”Församlingen som själavårdande miljö”

 

Retreat med personlig vägledning/E

Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar”, med enskild bön och meditation men ingen gemensam undervisning.

Vad du får under en retreat

Att åka på retreat ger en möjlighet att för ett veckoslut eller flera dagar vara i avskildhet och stillhet för fördjupning och vila. Retreat bygger på frihet, enkelhet och tystnad.