Fortbildning i själavård

Fortbildning i själavård för präster och diakoner.

Ett skyddat rum

Om tystnadsplikt.

Sorgen efter den som inte orkade leva

En utbildningsdag om efterlevandestöd och suicidprevention.