Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås. Tel 0322-51281. Epost: lilleskog.info@svenskakyrkan.se
 

FONDER
finns att söka för vistelse
på rekreationsvecka och retreat!

Mer inf i folder här>>>
 

OM LILLESKOG

• Välkommen till Lilleskog! Skara stifts Själavårdsinstitut finns på stiftets gård Lilleskog strax utanför Alingsås. Det här är en plats där goda möten och samtal är i centrum. Själavårdens mångfald genomsyrar verksamheten såväl till innehåll som i gårdens vackra miljö för stillhet, fördjupning, delande och måltidsgemenskap. På Lilleskog kan du stanna till längs livsvägen en kortare eller längre stund.
• På Själavårdsinstitutet är samtal, retreater, rekreationsveckor och fortbildning i själavård basen i verksamheten som ska vara förebyggande, bearbetande, behandlande och fördjupande. Har du eller din grupp särskilda önskemål finns på Lilleskog möjlighet att forma dagar som möter dessa. Genom att gården är liten och har en välbevarad hemmiljö finns möjlighet till en annorlunda upplevelse där hela människan får finnas med. I kalendariet hittar du vad som fortlöpande händer på Själavårdsinstitutet. Vi välkomnar dig! • Läs mer om verksamheten här>>>

Lilleskogsfolder här>>

Programfolder här>>

• VÄGBESKRIVNING:
Avfarter från E20 till Lilleskog:
• E20 norrifrån, tag av vid Bodarnemotet avfart nr 94. Håll direkt höger i första rondellen. Följ skyltning mot Lilleskog!
• E20 från Göteborg, tag av vid Bodarnemotet, avfart höger, sedan direkt höger skyltat Lilleskog Stiftsgård.
• Tåg till Alingsås: Pendeltåg från Göteborg/Alingsås, avstigning Västra Bodarna, gå 2 km ELLER:
• Buss 561/562 från Alingsås Central. Avstigning Västra Bodarnavägen. 5 min promenad till Lilleskog.
TAXI från Järnvägsstationen till Lilleskog.


• Karta här>>>

GPS-koordinater till Lilleskog:

Latitud: 57.89693868219024
Longitud: 12.491331696510315

KONTAKT

Tyst meditation. Inled dagen i en stunds meditation
på Vinden, Lilleskogs kapell.


Onsdag och torsdag kl. 7:30–8:00. För information och introduktion kontakta Eva Månsson Carleheden,

Ingen anmälan.

Kallad och utmattad: 24-25 januari och 16 maj

För dig som är präst eller diakon med erfarenhet av utmattning och sjukskrivning. Dela erfarenheter med varandra, reflektera kring frågeställningar som rör vigningstjänst och utmattning samt genom föreläsningar och samtal få verktyg för vägen framåt.
Medverkande: Anna Apell, Själavårdsinstitutet, Greger Carlsson, Själavårdscentrum i Göteborg, Matilda Nyman, präst och författare till ”Överlevnadsguide för präster”,
Kerstin Konnebäck, psykiatriker samt Hans Nilsson, pastor, psykoterapeut.
Pris: 2 475 för båda tillfällena! Läs mer i kalendariet.

Stilla dag
16 och 17 april

Välkommen till en stilla dag på Lilleskog. En dag utifrån dina egna behov.
Möjlighet till en meditation och samtal.
Dagen inleds med frukost 9:00 och avslutas med kvällsmat 17:00.

Om du vill utöka vistelsen finns möjlighet till övernattning och att
stanna över två dagar.

Pris 600 kronor/dag


Rekreationsveckor:
11-15 febr, 18-22 mars, 9-13 sept, 28 okt-1 nov

Välkommen till dagar för återhämtning med möjlighet till avspänning,
vila och reflektion utifrån dina egna behov. Pris: 5 400 kronor


Anmälan: 0322-512 81, lilleskog.info@svenskakyrkan.se


ARBETSHANDLEDNING

Arbetshandledning är ett viktigt verktyg för att utveckla kvaliteten i det egna arbetet och tillvara din egen professionella och personliga utveckling. Genom att handledning förebygger skadlig stress, förslitning och utmattning är den ett sätt att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Vid Skara stifts Själavårdsinstitut, startar kontinuerligt nya grupper i arbetshandledning. Välkommen att anmäla dig.


Arbetshandledning i Skara Stift kostar 1500 kr/termin + moms

Anmälan och mer information om arbetshandledning vid Själavårdsinstitutet, tel 0322–512 82,


FORTBILDNING I SJÄLAVÅRD – NY KURS 2019

I september 2019 startar en ny kursomgång av fortbildningen i själavård för präster, diakoner och pedagoger.
Medarbetare i andra samfund och kyrkor är välkomna.

Utbildningen riktar sig till den som har en teologisk, diakonal eller pedagogisk utbildning på högskolenivå, eller annan utbildning som motsvarar kravet på förkunskaper i själavård. Anmälan senast 18 april 2019.
Mer information finns i foldern


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

• För mer information om vad som händer på Själavårdsinsitutet under året, se kalendarium här>>
• Läs mer om verksamheten på Själavårdsinsitutet här>>


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mötesplats för din grupp under en eller flera dagar!

Lilleskog är en plats för goda möten för din församlings arbetslag eller grupp.
Välkommen att kontakta oss för att boka din vistelse och för att samtala kring hur just era tankar
med dagarna på Lilleskog ser ut.

 


 


 


 
           
           
.